Express Yourself

Contains affiliate links
Post in collaboration with Ellos

bra ellos / briefs ellos

Remember my previous lingerie post? Here is another set from Addition Elle - this time less romance and less lace, but still nothing close to boring! I love the straps in the bra, I'm going to style it with transparent tops or shirts and let the details peek through. I'm usually wearing higher briefs (yes, might not so sexy but oh so comfy) but these actually works for my big bum and are comfy, they go high enough so they don't roll down and are transparent on the backside, a detail I think is very pretty! 

I'm incredibly bad at buying nice lingerie for myself, I love it but prioritize more visible things first. It's so sad, because I feel more boom with stylish (and comfortable) underwear. Anybody else doing the same? 


Kommer ni ihåg mitt tidigare underklädesinlägg? Här är ett annat set från Addition Elle - denna gång mindre romantisk och mindre spets, men fortfarande ingenting som är i närheten av tråkigt! Jag älskar banden i behån, kommer jag att styla den med transparenta toppar eller skjortor och låt detaljerna kika igenom. Jag brukar ha högre trosor (ja, kanske inte så sexigt men åh så bekvämt) men dessa fungerar faktiskt för min stora rumpa och är sköna, de går tillräckligt hög så att de inte rullar ner och är transparenta på baksidan, en detalj som jag tycker är väldigt fin! 

Jag är otroligt dålig på att köpa fina underkläder, jag älskar det men prioriterar saker som syns utåt först. Det är så tråkigt, för jag känner mig mer boom med snygga (och sköna) underkläder. Känner ni igen er
? ♥

Faves from #ZizziAW17

Post in collaboration with Zizzi

As I promised earlier my post about my personal favorites from the Zizzi autumn/winter collection for 2017 is here! The leading words for this collection is bohemian heritage, with inspiration from classic menswear and flamboyant bohemian 70s style. Straight-cut trousers, tailored blazers, sumptuous velvet, shearling wide-leg plissé trousers and peasant-style blouses defines the collection. In other words - be ready for patterns, colors and material mixing!


Som jag lovade tidigare i ett inlägg kommer här mina personliga favoriter från Zizzi höst/vinterkollektion för 2017! De ledande orden för kollektionen är bohemisk arv med inspiration från klassiska herrkläder och färggrant bohemiskt 70-tal. Rakt skurna byxor, skräddarsydda kavajer, sammet, breda plissé byxor och romantiska blusar definierar kollektionen. Med andra ord - vara redo för mönster, färger och materialmix!

The whole collection has a clear pattern theme but these pieces are my absolute faves! I love the bold prints and colors and well as the small flounce details here and there. As you know I'm obsessed with bombers and this bomber might just be the bomb!


Hela kollektionen har ett tydligt mönstertema men dessa plagg är mina absoluta favoriter! Jag älskar mönsterna och färgerna liksom de små volangdetaljer här och där. Som ni vet är jag besatt av bomberjackor och denna är the bomb!

...And here we have some favorite blouses and a faux leather skirt! The leather skirt seemed to be really comfy too which is always great when you're wearing anything leather really.


...Och här har vi några favoritblusar och en fejkskinnkjol! Skinnkjolen verkade vara väldigt skön med vilket alltid är nice när man har på sig något i skinn.

The outerwear, jeans and the trousers are interesting, here you have two of my favorites as well - the sweatpants and the wide plissé pants in dark silver. WANT!

Do you find any favorites in the photos? 


Både ytterplaggen, jeansen och byxorna är intressanta med, här ser ni ytterligare två av mina favoriter - joggingbyxan och vida plissébyxor i mörkt silver. VILL HA!

Hittar ni några favoriter bland bilderna? 

Zizzi @ Panorama Berlin

Post in collaboration with Zizzi

Earlier this week I went with Zizzi to Berlin to participate at Panorama, which is a major event in the fashion industry where buyers, retailers, trade visitors and media representatives from around the world attends. All Zizzi ambassadors were there and were greeted by fine, personalized gifts at the hotel and the whole trip was really well arranged, as always - I love it when brands go the extra mile!


Tidigare i veckan åkte jag med Zizzi till Berlin för att medverka på Panorama, som är ett stort event inom modebranschen där köpare, återförsäljare, fackbesökare och mediarepresentanter kommer från hela världen. Alla vi Zizzi-ambassadörer var där och mötes först av fina, personliga presenter på hotellet och hela resan var väldigt väl arrangerat, som vanligt - jag älskar när märken gör det lilla extra!

But then it was time to get to the event and Zizzi's booth to see (and squeeze) the fall and winter collection, meet the Zizzi-designers and mingle with other bloggers. They arranged it so nicely with a barista making fresh coffees, small pastries and champagne, nothing can go wrong with that right!


Men sen var det dags att ta sig till eventet och Zizzi's monter för att se (och klämma på) höst- och vinterkollektionen, träffa Zizzi-designerna och mingla med andra bloggare. De arrangerade det så fint med en barista som gjorde färskt kaffe, små bakverk och bubbel, vad kan gå fel med det!

We also made small, cute cards to put up on the wall or send to someone! 


Vi gjorde också små, söta kort att sätta upp på väggen eller skicka till någon!

All Zizzi ambassadors gathered - Gisella Francisca, Marilyns Closet, The Curvy Chapter and I! Later in the evening went the whole gang into a cozy, little Italian restaurant, ate good food and drank wine, a perfect end to the evening.

In future posts I will show a sneak peak at the upcoming collection and my favorites from it, so stay tuned! Thanks to Zizzi for a great trip! 


Alla Zizzi ambassadörerna samlade - Gisella Francisca, Marilyns Closet, The Curvy Chapter och jag! Senare på kvällen gick hela gänget till en mysig, liten italiensk restaurang, åt god mat och drack vin, en perfekt avslutning på kvällen.

I kommande inlägg tänkte jag visa en sneak peak på kommande kollektion och mina favoriter från den, så håll utkik! Tack Zizzi för en fin resa! 

Fuck Self-hate

Contains affiliate links
Post in collaboration with Ellos

bralette ellos / trousers ellos / jewelry mixed

Ellos has as you may already have seen, brought in underwear from Addition Elle made in plus sizes, cheers for that! Above I wear one of the more comfy sets I've had, very soft but still extra beautiful with patterns and lace (and it's also available in a powder pink version that's soooo nice!) - check out the collection here.

Stretch marks. Cellulite. Fat rolls. From hated all this for years, they don't bother me anymore. They just kind of... exist. I no longer reflect over them, don't hide them anymore. It's not important to engage in destructive self-hatred, and to constantly be worried by cover, exercise, scrub, lubricate stretch marks, cellulite and fat rolls - I rather spend my time on other sooo much more productive things. Fuck self-hate ♥


Ellos har som ni kanske redan sett tagit in underkläder från Addition Elle som tillverkas i plusstorlekar, hurra för det! Ovan har jag på mig ett av de skönare seten jag haft, väldigt mjuka men ändå extra fina då de är både mönster och spets (och det finns även en puderrosa variant som är sååå fin!) - kolla in kollektionen här.

Bristningar. Celluliter. Fettvalkar. Från att ha hatat allt detta i åratal, så gör de mig inget längre. De liksom bara... finns där. Jag reflekterar inte längre över dem, döljer inget av det längre. Det är inte viktigt längre att ägna sig åt destruktivt självhat, som att konstant oroa sig över att täcka, träna, skrubba, smörja bristningar, celluliter och fettvalkar - jag lägger hellre min tid på andra sååå mycket mer produktiva saker. Fuck självhat

A World Alone

Post in collaboration with Zizzi

coat zizzi black label / jacket zizzi / knit index
pants ellos / shoes novita / bag stil & ansvar / scarf ellos

Photo: Stilbloggen

Now Christmas and New Year Eve is completed and a new year has started! If you are curious about how the last year has been for me, I recommend you to read this post.

I don't have a New Year's resolution, I think most are associated with weight loss, diets and body hate (hoooow much ads on tv/hashtags on social media/accounts/updates is not about that right now?!) so I simply skip it. I found that last year was a little too unspontaneous (for various reasons that could not be affected), so this year I want to be more spontaneous - and that kind of thing just feel great!

Anyway, the first outfit for the year is here, thankfully the snow has disappeared but the wind is still freezing cold here which means layering works great, I choose the basic colors and mix up with different materials. I really like the combo office pants + sweater, it makes it a more casual look ♥


Då var jul och nyår avklarat och ett nytt år har startat! Om ni är nyfikna på hur föregående år varit för mig tipsar jag er om att läsa det här inlägget

Jag har inte avgett något nyårslöfte, jag tycker det mest är förknippat med viktminskning, dieter och kroppshets (huuuur mycket reklam på tv/hashtags på sociala medier/konton/uppdateringar handlar inte om det just nu?!) så det hoppar jag över. Jag kom fram till att förra året var lite för ospontant (av olika anledningar som inte kunde påverkas) så i år vill jag vara mer spontan - och en sådan grej känns ju bara härlig!

Hur som helst kommer årets första outfit här, tack och lov har snön försvunnit men det blåser fortfarande svinkallt här vilket gör att lager på lager fungerar utmärkt, jag kör basfärger och blandar upp med olika material. Jag gillar verkligen kombon kontorsbyxor + stickad tröja, det gör att det blir en mer avslappnad look

Favorite outfits of 2016

Time to summarize favorite garments and styles from 2016, here are five outfits that I like absolutely the best! Mostly seems like you readers like tight dresses and typical garments that accentuate curves, a bit boring, I think! ;) But anyhow, should we take a look at the outfits I liked best?


Dags för att sammanfatta favoritplaggen och stilarna från 2016, här kommer de fem outfits som jag gillar absolut bäst! Mest verkar ni läsare gilla tighta klänningar och typiska plagg som framhäver kurvor, lite tråkigt kan jag tycka! ;) Okej, ska vi ta och titta på vilka outfits jag gillat bäst?

Yes, tight dresses I whined about above, but this dress is kind of the best I own. It sits incredibly well on the body due the scuba material and have little details that makes it interesting. I also like the fact that it isn't black! Post and more pictures can be found here!


Ja, tighta klänningar gnällde jag ju på ovan, men denna klänning är typ den bästa jag äger. Den sitter otroligt bra på kroppen pga scubamaterialet och har lite detaljer som gör den intressant. Jag gillar dessutom att den inte är svart! Inlägget och fler bilder hittas här!

Yet another dress but how can you NOT like this one? I love both the dress and the atmosphere of the pictures, it's so dreamy - more pictures can be found here!


Ännu en klänning men hur kan man INTE gilla denna? Jag älskar att både klänningen och stämningen i bilderna är så drömska - fler bilder hittas här!

Then we have this bikini that's so comfortable and fit well on the body, the photos I was also really happy with. I remember how nervous I was before posting this, because it felt so wrong to post something so "easily dressed", not because I'm fat, but to be easily dressed itself felt so strange and wrong as a woman. It's not of course, but whatever women are doing it's wrong. Sigh, this world... The post is here!


Sen har vi ju den här bikinin som är så skön och sitter bra på kroppen, bilderna blev jag även riktigt nöjd med. Jag kommer ihåg hur pirrigt jag tyckte det var att posta detta, för att det kändes så fel att posta något så "lättklätt", inte pga att jag är tjock utan för att vara lättklätt i sig kändes så ovant och fel att posta som kvinna. Så är det ju inte naturligtvis, men hur man än gör som kvinna så gör man fel. Suck, denna värld... Inlägget finns här!

Ahhh! Here are my favorite jeans with a pussybow blouse and heels, feels both summery and minimalist at the same time, completely to my taste! The post is available here.


Åhhh! Här är mina favoritjeans med en knytblus och klackar, känns både somrig och minimalistisk på samma gång, helt i min smak! Inlägget finns här.

Sometimes I dress up looker which I still like, and sometimes I look back and wonder how the hell I was thinking. This look is certainly one that I like very much and look back on with joy! More photos are available here.

I hope you thought it was fun to look back - what was your favorite? 


Ibland lyckas jag styla ihop looker som jag fortfarande gillar, och ibland ser jag tillbaka och undrar hur fan jag tänkte. Denna look är i alla fall en sådan som jag gillar mycket och ser tillbaka på med glädje! Fler foton finns här.

Jag hoppas ni tyckte det var kul med en tillbakablick - vilken var er favorit? 

Realize

Post in collaboration with Zizzi

bomber jacket zizzi / top zizzi / bag stil & ansvar / scarf ellos
jeans zizzi / shoes novita / accessories mixed

Photos: Stilbloggen

Now I'm back in Stockholm again after a lovely (but short) christmas in Dalarna, it's always nice to unwind with the family. Let's continue on the bomber jacket-track, this time with a shorter, olive green version that I chose to style with jeans, black heels, black top and my favorite bag which I decided to bling a bit this time - an easy trick to change things up a bit and now there is a lot of tassels, furs and cute stuff to choose from in stores. Another thing thats totally different for me is to wear my hair back in a bun, I always want to hide my dracula-forehead but just felt like, fuck it. What strange hang-ups we have sometimes right...


Nu är jag tillbaka i Stockholm efter en härlig (men alldeles för kort) jul i Dalarna, det är alltid så skönt att varva ner och hänga med familj och släkt. Vi fortsätter i bomberjacka-spåret, denna gång med en kortare olivgrön variant som jag valde att styla med jeans, svarta klackar, svart topp och min vanliga älsklingsväska som denna gång blev blingad - enkelt knep för att ändra utseende på en väska och nu finns det massor med olika sorts tofsar, pälsbollar och figurer i butikerna att välja bland. En annan grej som är helt främmande för mig är att ha håret bakåt i en tofs, jag vill vanligtvis aaalltid dölja min draculapanna men kände bara äh, fuck it. Vilka hang-ups man kan ha alltså...

Lace Up

Contains affiliate links
Post in collaboration with Ellos

lace dress ellos / jewelry mixed

Have you found an outfit for the winter festivities yet? If not, I found this beautiful lace dress at Ellos, I chose to take dark blue (yes, it is available in black as well!) and I must say I am really happy with the choice of color! Dark blue is a really nice color, especially for those who still want a dark color but not black. Then when it comes to lace I like the detail on the sleeves and hem, that they are a bit unpolished, raw, and not sewn perfectly straight!

I have been busy study business law the last week, and it has echoed a bit empty here on the blog, but I wanted to have time to clear that up so I can go to my family in Dalarna and celebrate Christmas without having any take-home exams hanging over me. I'm looking forward sooo much to drink mulled wine (the best kind!) and just hang around ♥


Har ni hittat en utstyrsel för vinterns festligheter ännu? Om inte så finns denna fina spetsklänning hos Ellos, jag valde att ta en mörkblå (japp, den finns i svart med!) och jag måste säga att jag är riktigt nöjd med färgvalet! Mörkblå är verkligen en fin färg, speciellt för den som fortfarande vill ha en mörk färg men inte svart. Sen när det kommer till spets så gillar jag också detaljerna på ärmarna och kjolfållen, att de liksom är lite opolerade, råa, och inte sydda helt rakt!

Jag har sysselsatt mig med att plugga arbetsrätt den senaste veckan, därför har det ekat lite tomt här på bloggen, men jag ville gärna hinna klart så jag kan åka till min familj i Dalarna och fira jul utan att ha hemtentor hängandes över mig. Jag ser sååå mycket fram emot att dricka glögg (typ det bästa!) och bara mysa runt

Pyjamas Party

Contains affiliate links
Post in collaboration with Ellos

pyjamas shirt ellos / pyjamas pants ellos

Over a month ago I was at a launch party, or pyjamas party, with Ellos since Mia Parnevik has designed a pyjamas collection for them. I already knew then I needed to update my current pyjamas (or rather old t-shirt and sweatpants) for something more coordinated and chic, since the Mia Parnevik pyjamas collection goes up to a Scandinavian size 52 I decided to go with this set! I'm planning on wearing it as a pyjamas but I can also easily see the pants or the shirt be incorporated into an outfit. A pyjamas is a perfect christmas gift as well for you who are still looking for gifts - everybody needs a pyjamas! 


För över en månad sedan var jag på lanseringsparty, eller ett pyjamas party snarare, med Ellos eftersom Mia Parnevik har designat en pyjamaskollektion för dem. Jag visste redan då att jag behövde uppdatera min nuvarande pyjamas (eller snarare gamla t-shirt och mjukisbyxor) för något mer matchande och chict, eftersom Mia Parneviks pyjamaskollektion går upp till en skandinavisk storlek 52 beslutade jag mig för detta set! Jag planerar att ha den som en pyjamas men jag kan också lätt se byxorna eller skjortan i en outfit. Pyjamas är en perfekt julklapp att ge bort för er som fortfarande letar julklappar - alla behöver en pyjamas!