New design and functions

As you might noticed my blog has been a bit cranky today, that's because I've changed from Wordpress to Square Space and to not bore you with details about that, I will just leave it there and the changes you will see apart from a slightly new design is:

  • You can now "like" posts without log in or leaving an email
     
  • You can now comment anonymously without log in or leaving an email

I'm looking forward to more likes and comments! 


Som ni kanske har märkt har min blogg varit lite krånglig idag, det beror på att jag har flyttat bloggen från Wordpress till Square Space och utan att tråka ut er med detaljer kring det, lämnar jag det där och ni kommer se lite ändringar här på bloggen, förutom lite ny design så ändras även detta:

  • Ni kommer kunna "gilla" ett inlägg utan att logga in eller ange epost
     
  • Ni kommer kunna kommentera anonymt utan att logga in eller ange epost

Jag ser fram emot mer likes och kommentarer!