Annemarie Börlind Philosophy & Products

annemarie-borlinf From the press trip with Annemarie Börlind, as I wrote earlier about, we received information about the brand's philosophy, ingredients and durability, and also had the opportunity to ask questions about this to Guylaine Le Loarer leading the development department. It takes about 9 months to 4 years for them to develop a new product and Annemarie Börlind follows the catchwords security, proven efficacy and ecological endeavors. The products don't always contain 100 % natural ingredients, some of the products contain synthetic ingredients such as sunscreens (with secure documented efficacy against UVA and UVB), approved food colors in their red lipsticks (due to the ethical reasons not to use carmine, crushed lice) and vitamin A (also for ethical reasons when the natural sources include liver, intestines and fish oils). The brand also uses nature identical ingredients (molecular copy of something in nature) such as allantoin, which has skin care properties but where the plant itself extracted is poisonous and another reason for using nature identical ingredients are caring for nature's resources, for example sandalwood.

The range contains approximately 75 % organic ingredients. Annemarie Börlind doesn't use mineral oil, silicones, parabens, PEG (synthetic thickener), nanoparticles, do not test on animals and most of the range is vegan (marked on each product). The products don't contain synthetic perfume, instead they use natural perfume and essential oils. All products except lip and eye pencils are manufactured in Calw, Germany and in the production Annemarie Börlind only uses water from their water sources.

Here are all Annemarie Börlinds skin care series:

Purifying Care - for acne prone skin

Combination Skin - for young combination skin and oily skin

ZZ Sensitive - for sensitive skin

Aqua Nature - for combination skin, oily skin in need of anti aging. Some products are also suitable for dehydrated skin

Nature Energy - preaging for younger skin, dry and normal skin.

LL Regeneration - for normal, dry skin with the first anti-aging signs.

System Absolute - moisturizing and nourishing antiaging for mature skin

NatuRoyale Biolifting - for skin in need of tightening, contour and firmness.


Från pressresan med Annemarie Börlind, som jag skrev tidigare om här, fick vi information om märkets filosofi, ingredienser och hållbarhet, och hade även möjligheten att ställa frågor om detta till Guylaine Le Loarer som leder utvecklingsavdelningen. Det tar mellan 9 månader upp till 4 år för dem att utveckla en produkt och Annemarie Börlind följer ledorden trygghet, dokumenterad effekt och ekologisk strävan. Produkterna innehåller inte alltid 100 % naturliga ingredienser, utan vissa av produkterna innehåller syntetiska ingredienser som solfilter (med säker dokumenterad effekt mot UVA och UVB), godkända livsmedelsfärger i deras röda läppstift (pga att de av etiska skäl inte vill använda karmin, krossade löss) och A-vitamin (även de av etiska skäl då de naturliga källorna är bl.a. lever, inälvor och fiskoljor). Märket använder sig även av naturidentiska ingredienser (molekylkopia av något i naturen) som t.ex. allantoin, som har hudvårdande egenskaper men där plantan som det utvinns ur är giftig och ett annat skäl till att naturidentiska ingredienser används är omsorg om naturens resurser, som bl.a. sandelträ.

Sortimentet innehåller ungefär 75 % ekologiska ingredienser. Annemarie Börlind använder sig inte av mineralolja, silikoner, parabener, PEG (syntetiskt förtjockningsmedel), nanopartiklar, testar ej på djur och större delen av sortimentet är vegan (märkning finns på respektive produkt). Produkterna innehåller inte heller syntetisk parfym utan märket använder sig av naturlig parfym och eteriska oljor. Alla produkter förutom läpp- och ögonpennorna tillverkas i Calw, Tyskland och i produktionen använder man sig enbart av vatten från deras mineralvattenkällor.

Här är samtliga Annemarie Börlinds hudvårdsserier:

Purifying Care – för acnehud

Combination Skin - för yngre blandhy och fet hy

ZZ Sensitive - för känslig hy

Aqua Nature – för blandhy, fet hy med behov av antiaging. Vissa produkter passar även för fuktfattig hy

Nature Energy – preaging för den lite yngre huden,  torr och normal hy

LL Regeneration – för normal, torr hy med första antiaging tecknen

System Absolut – fuktgivande och närande antiaging för mogen hud

NatuRoyale Biolifting – för hud i behov av uppstramning, kontur och fasthet

annemarie-borlind-energy-nature

Over to news and products! A new serie that Annemarie Börlind released is the Energy Nature that suits younger skin, which includes stem roses from the Black Forest, eco-caffeine, cress and menthol. The serie focuses on giving skin moisture, shine and stimulates the skin's own production of hyaluronic acid. The eye cream with hesperidin (from bitter oranges) and bio-caffeine has an effect against dark circles and bags under the eyes.

Över till nyheter och produkter! En nyhet som Annemarie Börlind släpper är serien Energy Nature som passar yngre hud och som innehåller bland annat stamceller från rosor från Black Forest, eko-koffein, krasse och mentol. Serien fokuserar på att ge huden fukt, lyster och stimulerar hudens egen produktion av hyaluronsyra. Ögonkrämen med hesperidin (från pomeranser) och bio-koffein har effekt mot mörka fält och påsar under ögonen.

annemarie-borlind-mask

Other news released next year in Sweden is face masks, there are five different to choose from; Sensitive Cream Mask 2 in 1 Black Mask, Hydro Gel Mask, Anti-Aging Cream Mask and Vitamin Duo Mask.

En annan nyhet som släpps nästa år i Sverige är ansiktsmasker, det finns fem varianter att välja bland; Sensitive Cream Mask, 2 in 1 Black Mask, Hydro Gel Mask, Anti-Aging Cream Mask och Vitamin Duo Mask.

annemarie-borlind-beauty-shots

Another product launched earlier is Beauty Shots, active concentrate, which also is available in five variants; Vitamin Energizer, Skin & Pore Balancer, Anti-Aging Revitalizer, SOS Sensitive and Hydro Booster. They are meant to be used as an intensive treatment or when you want to boost the skin for any special occasion.

En annan produkt som lanserats tidigare är Beauty Shots, aktiva koncentrat, som även de finns i fem varianter; Vitamin Energizer, Skin & Pore Balancer, Anti-Ageing Revitalizer, SOS Sensitive och Hydro Booster. De är tänkta att användas som en intensivkur eller när man vill boosta huden inför något speciellt tillfälle.

annemarie-borlind-beauty-pearls

Beauty Pearls is a product I got really curious about - a serum that will protect against pollution with shimmer beads where the glow comes from mineral pigments (mica) and gets crushed on the skin during application. This will be used during the daytime and will give a nice glow to the skin. Also contains different kinds of algae and hyaluronic acid that will work moisturizing and combat fine lines. Available in Sensitive, Moisture and Regeneration.

Beauty Pearls är en produkt jag blev riktigt nyfiken på - ett serum som ska skydda mot föroreningar med skimmerpärlor där skimret kommer från mineralpigment (mica) och krossas på huden vid applicering. Detta ska användas på dagtid och ska ge ett fint glow på huden. Innehåller även olika sorts alger och hyaluronsyra som ska verka fuktgivande och motverka fina linjer. Finns i varianterna Sensitive, Moisture och Regeneration.

annemarie-borlind-serum

Two other serum that I was curious about are these two; Orange Blossom Energizer and Rose Blossom Revitalizing Care, which my travel colleagues recommended. Both smells very nice!

Två andra serum som jag blev nyfiken på är dessa två; Orange Blossom Energizer och Rose Blossom Revitalizing Care, som mina resekollegor rekommenderade varmt. Båda doftade ljuvligt!

annemarie-borlind-zz-sensitive

I haven't tried that many products from Annemarie Börlind but I have tried cleanser and day cream from the ZZ Sensitive-line which my skin loved. I recommend it to dry/irritated/sensitive skin!

Jag har inte testat så många produkter från Annemarie Börlind men jag har provat rengöring och dagkräm från ZZ Sensitive-serien som min hud älskade. Rekommenderar till torr/irriterad/känslig hud!

hotel-therme-spa

annemarie-borlind-products

We got a facial at Annemarie Börlind SPA, as I mentioned earlier, and a skin analysis with a tailor-made suggestions on products that suits. I have hyperhidrosis (excessive sweating) in the face and especially around the T-zone but feel that I otherwise have dry skin with a tendency to blackheads in the t-zone. But after the analysis, I learned that I don't have dry skin, I have combination skin which in retrospect seems to make sense. The above products seems very interesting to test to see if a customized skin care routine works! ♥

Vi fick ju även en ansiktsbehandling på Annemarie Börlind SPA och en hudanalys på det med ett skräddarsytt förslag på produkter som passar. Jag har som kanske bekant hyperhidros (överdriven svettning) i ansiktet och speciellt kring t-zonen men upplever att jag i övrigt har torr hy med tendenser till pormaskar i just t-zonen. Men efter analysen fick jag veta att jag inte alls har torr hy utan att jag snarare har kombinationshy, vilket så här i efterhand verkar vettigt. Produkterna ovan verkar väldigt intressanta att testa för att se om en skräddarsydd hudvårdsrutin fungerar! ♥