Autumn Update

lovia-aura-clutch Hello dear readers! I simply thought that I should take up blogging a lot more than before and also be more personal - you will in other words not only see outfits and beauty reviews here, but some other stuff as well. The focus, however, will still be fashion and beauty, but maybe one or two posts about travel, entrepreneurship, feminism and body positivity. I also want to dust off my youtube channel with focus on fashion and beauty, but with a more personal touch.

What is the reason for all this then? Well, I have resigned myself! Now perhaps you are thinking from what and how I make my living now, and since I started my blog (about 2012), I have been working full time on various offices as assistant and administrator. Since the beginning of the year, I have also started studying Entrepreneurial business and then cut down time in my office job until a week ago when I quit my job. Why I quit my job was simply that I earn enough on my social medias and blog to be able to support myself. Therefore I have a sole proprietorship which I run my blog through and the idea is also that I should take on consulting assignments for companies. I've already got my first consulting for an organic beauty company (Organics by Sara) where I will help with marketing through social media, photography and production (aaah so exciting!). This of course means that I can focus on studies but above all a lot more on my blog than before and other exciting projects!

I almost need to pinch my arm to understand that this is true. I have created my own dream job. Certainly, no one knows how long I can support myself on this or where it leads, but I'm so glad I made the move to focus on my company. All of you who are looking to take the plunge - do it!!!


Hallå kära läsare! Jag tänkte helt enkelt att jag ska ta upp bloggandet mycket mer än tidigare och även vara mer personlig - ni kommer med andra ord inte bara se outfits och skönhetsrecensioner framöver, utan lite annat smått och gott med. Fokus kommer fortfarande dock vara just mode och skönhet men kanske kommer ett och annat inlägg om resor, entreprenörskap, feminism och kroppspositivitet att dyka upp. Jag vill även damma av min youtube-kanal igen och börja producera material till den och tänkt lite samma där, att den ska fokusera på mode och skönhet men med en mer personlig touch. 

Vad är anledningen till allt detta då? Jo, jag har sagt upp mig! Nu kanske ni funderar från vad och hur jag försörjer mig nu, och sedan jag startade min blogg (ca 2012) så har jag jobbat heltid på diverse kontor som kontorsassistent och administratör. Sen i början på året har jag även börjat plugga Entreprenöriellt företagande på distans och därefter trappat ner tiden på kontorsjobbet tills för någon vecka sen då jag sa upp mig helt. Varför jag sa upp mig var helt enkelt att jag tjänar tillräckligt på mina sociala medier och blogg för att kunna försörja mig på det. Nu har jag alltså en enskild firma där jag driver min blogg igenom och tanken är även att jag ska ta konsultuppdrag hos företag genom enskilda firman. Jag har redan fått mitt första konsultuppdrag på ett ekologiskt skönhetsföretag (Organics by Sara) där jag ska hjälpa till med marknadsföring via sociala medier, fotografering och produktion (aaah så spännande!). Det här betyder förstås att jag kan fokusera på studier men framför allt mycket mer på min blogg än tidigare och på andra spännande uppdrag!

Jag får nästan nypa mig i armen för att förstå att det här är sant. Jag har skapat mitt eget drömjobb. Visst, ingen vet hur länge jag kan försörja mig på detta eller var det leder, men jag är så glad att jag tagit steget att satsa på mitt företag. Alla ni som funderar på att ta steget - do it!!!