BBCON 2016

BBCON 2016 Photo taken by Carin Davidsson

This weekend I attended #BBCON16, a conferens for bloggers with focus on knowledge and development. The day was full with lectures and inspiration, and of course mingle with new and familiar blog colleagues. All in all - if you weren't there you really missed something!

Denna helg medverkade jag på #BBCON16, en konferens för bloggare med fokus på kunskap och utveckling. Dagen var full med föreläsningar och inspiration, och naturligtvis mingel med nya och bekanta bloggkollegor. Allt som allt - om du inte var där missade du verkligen något!

kia agerhem sandra beijer

Photo taken by Carin Davidsson

Kia Agerhem (Metro Mode) and the blogger Sandra Beijer talked about how to make a profit for the blogger, the annonsör and the reader. Really interesting to hear about how they think and work from both sides!

Kia Agerhem (Metro Mode) och bloggaren Sandra Beijer pratade om hur man gör det lönsamt för bloggaren, annonsören och läsarna. Riktigt intressant att höra om hur de tänker och arbetar från båda sidorna!

mums

Photo taken by Lisa Höök

During the day we had lunch, several coffee breaks and time for some mingle - just like a conference should be!

Under dagen hade vi lunch, ett antal kaffepauser och tid för lite mingel - precis som en konferens ska vara!

annakarin nyberg clara lidström

Photo taken by Lisa Höök

Clara Lidström and Annakarin Nyberg talked about digital entrepreneurship - really interesting for me who is studying entrepreneurship to hear about Clara's point of view and about Annakarin's studies in digital entrepreneurship.

Clara Lidström och Annakarin Nyberg pratade om digitalt entreprenörskap - väldigt intressant för mig som studerar entreprenörskap att få höra Clara's åsikter och ta del av Annakarin's studier i digitalt entreprenörskap.

maria strömberg bååth linda palmgren sara rönne ylva lindberg

Photo takes by Lisa Höök

Discussion led by the blogger Sara Rönne with Maria Strömberg Bååth, Ylva Lindberg (Nyheter24) and Linda Palmgren (United Influencers) about the future of influencers. This was the most interesting discussion where the participant told anecdotes and tips for us bloggers.

Diskussion ledd av bloggaren Sara Rönne med Maria Strömberg Bååth, Ylva Lindberg (Nyheter24) och Linda Palmgren (United Influencers) om framtiden för influencers. Denna var den mest intressanta diskussionen där deltagarna berättade anekdoter och gav tips till oss bloggare.

josefin och vanja livepodd

Photo taken by Lisa Höök

Then we all got the change to listen to Josefin Dahlberg and Vanja Wikström when they did a podcast live on stage. They shared great tips for a successful blog, and for me it was really a joy to listen to these ladies since I listen to their podcast "Josefin & Vanja" (and follow their blogs and youtube of course) normally. So fun!

And there was other great speakers as well, like the lovely ladies Lola Akinmade Åkerström and Janicke Hansen from NordicTB and funny, informative Johan Svensson from Bulls Content!

Sen fick vi alla chansen att lyssna på Josefin Dahlberg och Vanja Wikström när de gjorde en podcast live på scenen. De delade med sig av bra tips för en framgångsrik blogg, och för mig var det en riktig fröjd att höra på dessa kvinnor då jag vanligtvis lyssnar på deras podd "Josefin & Vanja" (och följer deras bloggar och youtube så klart). Så roligt!

Och så fanns det andra duktiga talare med, som de härliga kvinnorna Lola Akinmade Åkerström och Janicke Hansen från NordicTB och roliga, informativa Johan Svensson från Bulls Content!

linda hörnfeldt

Photo taken by Lisa Höök

Last but not least, the most inspirational and incredible person was the hostess herself, Linda Hörnfeldt. You really took a great initiative bringing all this knowledge and bloggers together - you are fierce Linda!!

Sist men inte minst, den mest inspirerande och fantastiska personen var värdinnan själv, Linda Hörnfeldt. Du tog ett riktigt bra intiativ att föra ihop all kunskap och alla bloggare - du är grym Linda!!