Bra fitting with Lindex

lindex Last week I was invited to Lindex for a bra fitting, such a great idea! I'm sure I'm not the only one wondering if I shop the wrong bra size, so this was a really useful and fun event. Lindex has educated underwear experts in their stores and first I got measured before we started to try on bras, and let me tell you, a lot of bras!

Förra veckan var jag inbjuden till Lindex för en BH-provning, vilken utmärkt idé! Jag är säker på att jag inte är den enda som undrar om jag handlar rätt storlek på BH:n, så det var en riktigt bra och rolig inbjudan. Lindex har utbildade underklädesexperter i sina butiker och först blev jag mätt innan vi började prova behåar, och let me tell you, en hel del BH:ar!

lindex underwear

Lindex has a Bra-Volution going on! I tried on a lot of models and colors which I probably wouldn't tried on by myself - I did find some new unexpected favorites, like unpadded bras! I also tried on some shape wear and found new favorites there as well. Are any of you interested in a post about shape wear? If so, let me know!

Lindex har en Bra-Volution på gång! Jag provade en massa modeller och färger som jag förmodligen inte skulle provat själv - jag hittade några nya oväntade favoriter, som ovadderade BH:ar. Jag provade också shape wear och hittade nya favoriter där med. Är någon av er intresserade av ett inlägg om shape wear? Säg till i så fall!

lindex beach wear

Lindex also had some beach wear, accessories, bikinis and bathing suits in bigger sizes. I found a really cute marine blue bikini and a big paisley scarf - post coming up later!

Lindex hade också lite strandplagg, accessoarer, bikinis och baddräkter i större storlekar framme. Jag hittade en riktigt söt marinblå bikini och en stor paisley scarf - inlägg kommer upp senare!

lindex bh

For the bigger chest Lindex has four bra models:

Diva T-shirt BH (90 A-E, 95 A-D)

Amaze Balconette BH (90-100 C-E)

Attract Unpadded BH (90-100 B-E, 105 C-E)

Desire Wirefree BH (90-95 A-C)

These bras are also available in smaller sizes and cups. Lindex Bra-Volution has made it easier to find your favorite bra by naming the different fits to Diva, Amaze, Attract and Desire. Once you found your size and model, it's easy to find it in new colors and patterns as the model will always fit the same. So nice to not have to try on bras every time when shopping and it will become easy to order online!

Till den större omkretsen har Lindex fyra BH-modeller:

Diva T-shirt BH (90 A-E, 95 A-D)

Amaze Balconette BH (90-100 C-E)

Attract Unpadded BH (90-100 B-E, 105 C-E)

Desire Wirefree BH (90-95 A-C)

Dessa BH:ar finns även i mindre omkretsar och kupor. Lindex Bra-Volution har gjort det enklare att hitta din favorit-BH genom att döpa de olika passformarna till Diva, Amaze, Attract och Desire. När man en gång hittat din storlek och modell, så är det enkelt att handla den i nya färger och mönster då den alltid kommer att sitta likadant. Så skönt att inte behöva prova varje gång i butik och det blir enkelt att beställa online!