Certified organic products from ICA

Post in collaboration with ICA

I've always loved beauty and chose five years ago to replace my conventional beauty products with products with natural and organic ingredients. It was, and is, important for me to know what I used on my skin and what I washed down the drain. I quickly saw the connection between the natural and organic products and an improved skin - I was not nearly as dry as before and got a nice glow as well! I was - and still is of course - hooked as you can imagine!

On my instagram I wrote earlier that during the past few weeks I will test products from ICA's certified organic body series. The series contains a total of 16 products for face, body and hair with nourishing aloe vera and chamomile. These are developed in collaboration with Apotek Hjärtat and the series has two different scent settlements beyond the unscented products - Ängens Harmoni that smells mildly floral and Solens Harmoni that smells mildly berry.

The products are also:

  • Certified organic according to COSMOS Organic standard and are not tested on animals
  • Developed and produced in Sweden
  • Have an eco-smart packaging made from renewable sugar cane-based polyethylene

Jag har alltid älskat skönhet och valde för fem år sedan att byta ut mina konventionella skönhetsprodukter mot produkter med naturliga och ekologiska ingredienser. Det var, och är, viktigt för mig att veta vad jag smörjde in min hud med och vad jag sköljde ut i avloppet. Jag såg snabbt kopplingen mellan naturliga och ekologiska produkter och en förbättrad hud - jag var inte alls lika torr som tidigare och fick liksom en fin lyster på köpet! Jag var - och är ju fortfarande - fast som ni förstår! 

På min instagram skrev jag tidigare att jag under de senaste veckorna kommer att testa produkter från ICA's ekologiskt certifierade kroppsserie. Serien innehåller totalt 16 produkter för ansikte, kropp och hår med vårdande aloe vera och kamomill. Dessa är framtagna i samarbete med Apotek Hjärtat och serien har två olika doftsättningar utöver den oparfymerade - Ängens Harmoni som doftar milt blommigt och Solens Harmoni som doftar milt bärigt.

Produkterna är även:

  • Ekologisk certifierade enligt COSMOS Organic standard och är inte djurtestade
  • Framtagna och producerade i Sverige
  • Har en miljösmart förpackning som är tillverkad av förnybar rörsockerbaserad polyeten

My absolute favorites in the series quickly became the day and night cream! They are unscented and absorbes quickly while they moisturizes the face. The day cream is lighter while the night cream is slightly heavier, I have also used it on the day combined with day cream on the drier parts of my face like the forehead and cheeks. I don't need to be worried about getting oily or shiny from these creams!


Mina absoluta favoriter i serien blev snabbt dag- och nattkrämen! De är oparfymerade och absorberas snabbt samtidigt som de återfuktar ansiktet. Dagkrämen är lättare medan nattkrämen är något tyngre, den har jag även använt på dagen tillsammans med dagkrämen på de torrare partierna i mitt ansikte så som pannan och kinderna. Jag behöver alltså inte vara orolig för att bli fet eller glansig av dessa krämer!

The shower creams and hand soaps are other favorites in the series. The shower creams lather and they don't dry out the skin and for those who like a bubble bath, they work work great for that purpose as well. The hand soap I really like too, they cleanse thoroughly and lather but do not dry out your hands.


Duschkrämerna och handtvålen är andra favoriter i serien. Duschkrämerna löddrar och är dryga samtidigt som de inte torkar ut huden och för dem som gillar bubbelbad så fungerar dessa duschkrämer även för det ändamålet. Handtvålen gillar jag verkligen med, den rengör ordentligt och löddrar men torkar inte ut händerna. 

The body lotion in the series is quickly absorbed by the skin while leaving the skin smooth and moisturized. It' important for me that I doesn't need to wait for it to sink in and that it doesn't leave any film on the skin either.

The products are also so beautiful in the bathroom and I love to let them take their place in my bathroom  - ICA's certified organic body series can be found in an ICA store! ♥


Kroppslotionen i serien absorberas snabbt av huden samtidigt som de lämnar huden len och återfuktad. Viktigt för mig som inte vill vänta på att den ska sjunka in eller lämnar någon hinna på huden. 

Produkterna är dessutom så fina i badrummet och jag låter de gärna stå framme - ICA's ekologiskt certifierade kroppsserie hittar du i en ICA-butik!