Coconut oil

IMG_1170 (1) Coconut oil is a hard butter that melts when it reaches 25 celsius and is an incredibly versatile oil. I've listed a lot of tips of how to use coconut oil, and you can use it to pretty much everything! I've collected these tips from websites and the main thing about coconut oil is that it contains almost 50 % lauric acid with fights viral and bacterial attacks. Caprylic acid is another great component in the oil that helps the immune system and protects against infections and prevents candida.

 • Massage oil - Coconut oil softens tired and sore muscles, add a few drops of essential oil for better effect.
 • Acne - Coconut oil combats bacteria that form acne. Dab the oil directly on the pimples for best effect.
 • Age spots - Coconut oil is good for all kinds of skin problems. Use to attenuate age spots with the oils strong antioxidants.
 • Cleanser - Coconut oil removes dirt gently and effectively.
 • Stretch marks - Prevent and soften stretch marks with coconut oil.
 • Shaving - Coconut oil makes the razor blade to glide smoothly while the oil protects the skin and leaving it soft.
 • After shave - To avoid irritation of hair follicles, pat coconut oil on the skin after shaving.
 • Deodorant - Mix coconut oil with cornstarch, baking soda and a few drops of essential oil.
 • Eye cream - Reduce puffy eyes and dark circles by dabbing coconut oil around the eyes.
 • Toothpaste - Mix one part coconut oil with some baking soda and a few drops of peppermint oil. This is a fresh, natural toothpaste that brightens and cleans teeth without preservatives, fluoride, sweeteners and other chemicals.
 • Warts and liver spots - Rub the area with coconut oil and protect it with a cover, repeat and change daily.
 • Moisturizer - Coconut oil softens and moisturizes dry, stiff and damaged skin superbly.
 • Facial scrub - Mix coconut oil with baking soda, sugar or cinnamon and oatmeal.
 • Dandruff - Massage coconut oil into the scalp to get rid of dandruff, both itchy and flaky.
 • Wrinkles - Massage into the fine lines and wrinkles to moisturize and soften the skin.
 • Lip balm - Coconut oil protects and moisturizes lips and provides a sun protection equivalent to SPF 4.
 • Cold sores - Coconut oil's antibacterial properties help the body get rid of the virus that causes cold sores. Rub the cold sore if necessary, and add oregano oil for faster action.
 • Sunburn - Coconut oil can help prevent sunburn, but only for a short time. If you have a sunburn the oil itself helps, apply when the skin has calmed down and the warm feeling has disappeared.
 • Makeup remover - Coconut oil will easily remove oil-based makeup like mascara, leaving the skin clean and moisturized.
 • Hair mask - Coconut oil moisturizes and repairs the hair. Massage coconut oil into your scalp and distribute the rest of your hair, let time work for several hours or over the night. A small amount of coconut oil may also be used to get rid of frizz.
 • Lubricant - Naturally without chemicals.
 • Fungal - The antibacterial properties of coconut oil makes it perfect for all kinds of fungal infections. Add a few drops of oregano or tea tree oil for even better effect.
 • Sty - Rub a small amount of coconut oil on the sty or around the eye to get rid of the infection.
 • Sore throat - Eat a spoonful of coconut oil and let it slowly dissolve and flow down your throat. Coconut oil will protect your neck, strengthen the mucous membranes and make the throat more resistant to infections.
 • Ear pain - quickly disappear with the help of coconut oil mixed with a few drops of garlic oil.
 • Scab - Coconut oil helps against itchy, irritating, red skin with scab.
 • Diaper rash - Coconut oil helps gently against diaper rash.
 • Sore nipples - Coconut oil works great to repair dry, cracked skin, including sore nipples.
 • Bruising - Rub coconut oil on bruises and watch them disappear quickly.
 • Toothache - Coconut oil relieves pain and strengthens the teeth. You can mix it with a drop of clove oil to almost immediately relieve pain.
 • Chickenpox - Relieve itchy skin, also works on the skin that come in contact with stinging nettles and insect bites.
 • Yeast infections - Coconut oil relieves these fungal infections both internally and externally.
 • Eczema - Coconut oil helps against itchy, flaky, irritated and dry skin such as eczema, psoriasis and dermatitis.
 • Hemorrhoids - Coconut oil relieves pain and discomfort and helps the body to heal naturally.
 • Epistaxis - Rub some coconut oil in the nostrils to combat dry cracking which can lead to nosebleeds and pain.
 • Heartburn - Take a small spoonful of oil with food to keep acid reflux and heartburn at bay.
 • Urinary tract - Treating urinary tract infections with a tablespoon of coconut oil. It can also alleviate the pain when passing a kidney stone.
 • Skeleton - Coconut oil helps the body with absorption of calcium and magnesium. Both minerals are essential for strong bones and teeth.
 • Energy - Coconut oil and its medium-chain triglycerides (MCT), making it an excellent source of energy for improving endurance or give a boost through the day.
 • Health - Coconut oil increases energy, boosts metabolism, improves thyroid function and is an aid to healthy weight loss. It is the perfect complement to any workout.
 • Cooking - Coconut oil does not form harmful byproducts when heated like most other oils and animal fats. Fry, bake, broil, braise and more with coconut oil as a healthier alternative.
 • For pets - Coconut oil can do a lot for your pet, both externally and internally. Among other things; improves breath, gives shiny fur, alleviates joint problems, clean the ears, remove lice.
 • Furniture polish - Coconut oil provides a protective shine to the wood furniture, test a small area first so you like the result.

Kokosolja är ett hårt smör som smälter när den når 25 grader och är en helt fantastiskt mångsidig olja. Jag har listat en hel del tips på hur man använder kokosolja, du kan använda den till nästan allt! Jag har samlat dessa tips från webbplatser och det viktigaste att veta om kokosolja är att den innehåller nästan 50% laurinsyra som motverkar virus- och bakterieangrepp. Kaprylsyra är en annan komponent i oljan som hjälper immunsystemet och skyddar mot infektioner och förhindrar candida.

 • Massageolja - Kokosolja mjukar upp trötta och ömma muskler, lägg till några droppar essentiell olja för bättre effekt.
 • Akne - Kokosolja bekämpar bakterierna som bildar akne. Dutta oljan direkt på finnarna för bästa effekt.
 • Åldersfläckar - Kokosolja är bra mot alla typer av hudproblem. Använd för att dämpa åldersfläckarna med oljans starka antioxidanter.
 • Rengöring - Kokosolja tar bort lort milt och effektivt.
 • Bristningar - Förebygg och mjuka upp bristningar med kokosolja.
 • Rakkräm - Kokosoljan får rakbladet att glida bra samtidigt som oljan skyddar huden och lämnar dem mjuk.
 • After shave - För att slippa irriterade hårsäckar klappa in kokosolja på huden efter rakning.
 • Deodorant - Blanda kokosolja med majsstärkelse, bikarbonat och några droppar eterisk olja.
 • Ögonkräm - Reducera puffiga ögon och mörka ringar genom att dutta kokosolja kring ögonen.
 • Tandkräm - Blanda en del kokosolja med en del bikarbonat och några droppar pepparmyntsolja. Detta blir en fräsch, naturlig tandkräm som ljusar upp och rengör tänderna utan konserveringsmedel, flourid, sötningsmedel och andra kemikalier.
 • Vårtor och leverfläckar - Gnid in området med kokosolja och skydda det med ett omslag, upprepa och byt dagligen.
 • Fuktgivande - Kokosoljan mjukar upp och återfuktar torr, hård och skadad hud ypperligt.
 • Ansiktsskrubb - Blanda kokosolja med bakpulver, strösocker eller kanel samt havregryn.
 • Mjäll - Massera kokosolja i skalpen för att bli av med mjäll, både kliande och flagnande.
 • Rynkor - Massera in i linjer, veck och rynkor för att återfukta och mjuka upp.
 • Läppbalsam - Kokosolja skyddar och återfuktar läpparna samt ger ett solskydd motsvarande 4 SPF.
 • Munsår - Kokosoljans antibakteriella egenskaper hjälper kroppen att bli av med viruset som orsakar munsår. Massera på munsåret vid behov och tillsätt oreganoolja för snabbare verkan.
 • Solbränna - Kokosolja kan hjälpa mot solbränna, dock bara under kort tid. Om man har bränt sig hjälper oljan mot detta, applicera när huden har lugnat ner sig och den värmande känslan har försvunnit.
 • Sminkborttagningsmedel - Kokosolja tar lätt bort oljebaserat smink som t.ex. mascara och lämnar huden ren och återfuktad.
 • Hårinpackning - Kokosolja återfuktar och reparerar håret. Massera kokosolja i hårbotten och fördela i resten av håret, låt helst verka i några timmar eller över natten. En liten mängd kokosolja kan även användas för att bli av med friss.
 • Glidmedel - helt naturligt utan kemikalier.
 • Svamp - De antibakteriella egenskaperna hos kokosolja gör den perfekt för alla sorters svampinfektioner. Lägg till några droppar oregano- eller tea tree olja för ännu bättre effekt.
 • Vagel - Gnugga en liten mängd kokosolja på på vageln eller runt ögat för att bli av med infektionen.
 • Halsont - Ät en sked kokosolja och låt den sakta lösas upp och rinna ner i halsen. Kokosoljan kommer att skydda halsen, stärka slemhinnorna och göra halsen mer tålig mot infektioner.
 • Öronvärk - Försvinner snabbt med hjälp av kokosolja blandat med några droppar vitlöksolja.
 • Skorv - Kokosolja hjälper mot kliande, irriterande, röd hud med skorv.
 • Blöjeksem - Kokosolja hjälper skonsamt mot blöjeksem.
 • Amning - Kokosolja fungerar utmärkt att reparera torr, sprucken hud, inklusive såriga bröstvårtor.
 • Blåmärken - Massera kokosolja på blåmärken och se dem försvinna fort.
 • Tandvärk - Kokosolja lindrar smärta och stärker tänderna. Du kan blanda det med en droppe kryddnejlika olja för att nästan omedelbart lindra smärta.
 • Vattkoppor - Lindra kliande hud, fungerar även på hud som kommit i kontakt med brännässlor och insektsbett.
 • Jästinfektioner - Kokosolja lindrar dessa svampinfektioner både ut- och invändigt.
 • Eksem - Kokosolja hjälper mot kliande, flagnande, irriterad och torr hud så som eksem, psoriasis och dermatit.
 • Hemorrojder - Kokosolja lindrar smärta och obehag och hjälper kroppen att läka naturligt.
 • Näsblod - Gnid lite kokosolja i näsborrarna för att bekämpa torr sprickbildning som kan leda till näsblod och smärta.
 • Halsbränna - Ta en liten sked med mat för att hålla sura uppstötningar och halsbränna i schack.
 • Urinvägar - Behandla urinvägsinfektioner med en matsked kokosolja. Det kan även lindra smärtan då en njursten passerar.
 • Skelett - Kokosolja hjälper kroppen med upptaget av kalcium och magnesium. Båda mineralerna är viktiga för starka ben och tänder.
 • Energi - Kokosoljan och dess medium-triglycerider (MCT) gör den till en utmärkt energikälla för att förbättra uthållighet eller ge en knuff genom dagen.
 • Hälsa - Kokosolja ökar energin, ökar ämnesomsättningen, förbättrar sköldkörtelfunktionen och är ett hjälpmedel för sund viktminskning. Det är ett perfekt komplement till varje träning.
 • Matlagning - Kokosolja bildar inte skadliga biprodukter vid upphettning som de flesta andra oljor och animaliska fetter. Fräs, stek, baka, halstra, bräsera med mera i kokosolja som ett hälsosammare alternativ.
 • För husdjur - Kokosolja kan göra mycket för ditt husdjur, både utvändigt och invändigt. Bland annat förbättrar den andedräkt, ger glansig päls, lindrar ledbesvär, rengör öron, tar bort löss.
 • Möbelpolish - Kokosolja ger en skyddande glans till trämöbler, test på liten yta först så du gillar resultatet.