Comfortable In Your Skin

Post in collaboration with Ellos
Contains affiliate links

Photos: Malin Göransson

Today I thought we would talk a bit about this thing with tight dresses - I've always had a more or less complicated relationship with them. When I was younger I never had tight dresses or skirts, but I started to implement them in to my wardrobe just a few years ago. There is something vulnerable in getting one's body and figure out there with all folds and contours visible, and so it's been important for me to challenge my fears.

I can honestly say I'm not there yet. My body has changed a lot in recent years and every change has required me to start over again with my acceptance to myself. It has been and is still tough to process, but my driving force has been that, regardless of what I look, I have to express myself and not limit myself - don't let my size prevent me from wearing some garments or influencing choices in life in a negative way.

Anyway, I've learned some tricks to feel more comfortable in tight clothes:

 • Fabric - it should be a sturdy, thicker fabric that conforms to the body and not the other way around. Unfortunately it will never be comfortable or nice with a cordy, thin cotton fabric that should be tight on the body.
   
 • Model - choose the type of dress you feel comfortable with, you don't have to choose a short sleeveless dress just because it's tight, unless you want to of course!
   
 • Underwear - choose underwear that is comfortable and don't cut in anywhere, if you wear bicycle pants or similar underneath to avoid chubrub, make sure they are comfortable too. Sometimes I personally also use shape wear depending on dress and occasion, which I know is diligently discussed. I have chosen to think that if shape wear helps me wearing the clothes I want, I will use shape wear until the day I feel comfortable without it.


Hope this helps to those who want to wear tight clothes but do not dare - please fill in your thoughts in the comments! ♥


Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med tighta klänningar - jag har alltid haft en mer eller mindre komplicerad relation till just dessa. När jag var yngre hade jag aldrig tighta klänningar eller kjolar utan det började jag implementera i min garderob bara för något år sedan. Det finns något sårbart i att på ett sätt blotta sin kropp och figur i något tight, alla veck och konturer blir synliga, och därför har det varit viktigt för mig att utmana mina rädslor. 

Jag kan helt ärligt säga att jag inte är där ännu. Min kropp har ändrats mycket de senaste åren och varje förändring har krävt att jag måste börja om på nytt med min acceptans till mig själv. Det har varit och är fortfarande tufft att bearbeta, men min drivkraft har varit att jag oavsett hur jag ser ut måste uttrycka mig i det jag tycker är jag - inte låta min storlek hindra mig från att ha vissa plagg eller påverka val i livet på ett negativt sätt. 

Hur som helst har jag lärt mig några tricks för att känna mig mer bekväm i tighta plagg:

 • Materialval - det ska vara ett stadigt, tjockare tyg som formar sig efter kroppen och inte tvärtom. Det blir tyvärr aldrig bekvämt eller snyggt med ett sladdrigt, tunt bomullstyg som ska sitta tight efter kroppen.
   
 • Modell - välj den typ av klänning du känner dig bekväm med, du behöver inte välja en kort, ärmlös klänning bara för att den är tight, om du inte vill det förstås!
   
 • Underkläder - välj underkläder som är bekväma och inte skär in, om du använder cykelbyxor eller liknande under för att undvika lårskav se till att även de sitter skönt. Ibland använder jag personligen även shape wear beroende på klänning och tillfälle, vilket jag vet är flitigt omdiskuterat. Jag har valt att tänka som så att om det är ett hjälpmedel för mig på vägen till att bära de kläder jag vill, så kommer jag använda shape wear tills den dagen jag känner mig bekväm utan. 

Hoppas detta hjälper som pepp till den som vill bära tighta plagg men inte vågar - fyll gärna på med era tankar i kommentarerna! ♥