Favorite outfits of 2016

Time to summarize favorite garments and styles from 2016, here are five outfits that I like absolutely the best! Mostly seems like you readers like tight dresses and typical garments that accentuate curves, a bit boring, I think! ;) But anyhow, should we take a look at the outfits I liked best?


Dags för att sammanfatta favoritplaggen och stilarna från 2016, här kommer de fem outfits som jag gillar absolut bäst! Mest verkar ni läsare gilla tighta klänningar och typiska plagg som framhäver kurvor, lite tråkigt kan jag tycka! ;) Okej, ska vi ta och titta på vilka outfits jag gillat bäst?

Yes, tight dresses I whined about above, but this dress is kind of the best I own. It sits incredibly well on the body due the scuba material and have little details that makes it interesting. I also like the fact that it isn't black! Post and more pictures can be found here!


Ja, tighta klänningar gnällde jag ju på ovan, men denna klänning är typ den bästa jag äger. Den sitter otroligt bra på kroppen pga scubamaterialet och har lite detaljer som gör den intressant. Jag gillar dessutom att den inte är svart! Inlägget och fler bilder hittas här!

Yet another dress but how can you NOT like this one? I love both the dress and the atmosphere of the pictures, it's so dreamy - more pictures can be found here!


Ännu en klänning men hur kan man INTE gilla denna? Jag älskar att både klänningen och stämningen i bilderna är så drömska - fler bilder hittas här!

Then we have this bikini that's so comfortable and fit well on the body, the photos I was also really happy with. I remember how nervous I was before posting this, because it felt so wrong to post something so "easily dressed", not because I'm fat, but to be easily dressed itself felt so strange and wrong as a woman. It's not of course, but whatever women are doing it's wrong. Sigh, this world... The post is here!


Sen har vi ju den här bikinin som är så skön och sitter bra på kroppen, bilderna blev jag även riktigt nöjd med. Jag kommer ihåg hur pirrigt jag tyckte det var att posta detta, för att det kändes så fel att posta något så "lättklätt", inte pga att jag är tjock utan för att vara lättklätt i sig kändes så ovant och fel att posta som kvinna. Så är det ju inte naturligtvis, men hur man än gör som kvinna så gör man fel. Suck, denna värld... Inlägget finns här!

Ahhh! Here are my favorite jeans with a pussybow blouse and heels, feels both summery and minimalist at the same time, completely to my taste! The post is available here.


Åhhh! Här är mina favoritjeans med en knytblus och klackar, känns både somrig och minimalistisk på samma gång, helt i min smak! Inlägget finns här.

Sometimes I dress up looker which I still like, and sometimes I look back and wonder how the hell I was thinking. This look is certainly one that I like very much and look back on with joy! More photos are available here.

I hope you thought it was fun to look back - what was your favorite? 


Ibland lyckas jag styla ihop looker som jag fortfarande gillar, och ibland ser jag tillbaka och undrar hur fan jag tänkte. Denna look är i alla fall en sådan som jag gillar mycket och ser tillbaka på med glädje! Fler foton finns här.

Jag hoppas ni tyckte det var kul med en tillbakablick - vilken var er favorit?