Fuck Flattering?

  IMG_2318 (1)

If you're not familiar with the movement #fuckflattering I would suggest you to check out that hashtag on social medias for inspiration. It's basically a statement against any silly "fashion rules" for curvy, fat, plus sized, thick women. I'm sure you have heard these "flattering advices" at least once in you life - black slims you down, don't wear horisontal stripes, avoid turtleneck tops, wear a little bit of heel on your shoes to appear taller and yada yada. It seems like the big body never can be free and when - god forbid - someone accepts the big body, hey there needs to be some restrictions right? You can't just accept someone is... accepting their body, right?! That's bananas!

Actually, no restrictions are needed. Just acceptance.

Stop assuming that because someone is fat, they want to loose weight, look slimmer and not show any skin. Open your mind and change focus. There is another advice I would like to bring up though - stop picking on those who want to dress flattering, or in any other way really, people has every right to dress exactly how they like.

Om du inte är bekant med rörelsen #fuckflattering skulle jag föreslå att du kollar på hashtagen på sociala medier för inspiration. Det är i grunden ett statement mot dumma "moderegler" för kurviga, feta, plus size, tjocka kvinnor. Jag är säker på att du hört dessa "smickrande råd" minst en gång i ditt liv - svart gör dig mindre, undvika horisontella ränder och polokragar, ha lite klack för att verka längre och yada yada . Det verkar som den stora kroppen aldrig kan vara fri och om - gud förbjude - någon accepterar sin stora kropp, så måste det finnas vissa begränsningar eller hur? Du kan bara inte acceptera att någon... accepterar sin kropp, eller hur?! Det är bananas!

Men egentligen behövs inga begränsningar. Bara acceptans.

Sluta förutsätta att för att någon är tjock så vill de gå ner i vikt, se smalare ut och inte visa någon hud. Öppna sinnet och ändra fokus. Det finns dock ett till råd jag vill ta upp - sluta hacka på dem som vill klä sig smickrande, eller på något annat sätt, folk har all rätt att klä sig precis hur de vill.