Get out of your clothing comfort zone

IMG_3187 (1) Want to take the step to a wear what you actually want? Here are some tips and tricks that have help me to challenge myself and get more comfortable with my body and clothing:

1. Every change starts with a plan (read: cleanse). Go through your closet and see what you really want to keep, and by that I mean items that you really like and fit properly, and get rid of the rest (give away, sell and recycle). You need to make a cleanse so get rid of those old pieces you don't like anyway. Now go through what you want to add - is it a crop top, long cardigan or maybe a sparkling dress? What are the pieces wish you would wear or that you find so lovely on others?

2. Fill your feed and life with people who inspires you. Follow body positive persons and style bloggers you like on social medias and give yourself a total overload of positive vibes and outfit ideas throughout the day. This also applies in real life, say goodbye to people who pull you down and make you feel bad about yourself. This has made a huge change in my life and really got me into body positivity and blogging in the first place.

3. Document your outfits. This might sound odd, but take a photo, write a note or make some kind of reminder for yourself about your outfit combinations. That saves a lot of time, especially when your brain gets stuck and can just think of the old combos. This is absolutely a must to do when you feel extra good in an outfit, so you can look back at that particular photo/note and get in the same mojo again. It's time to challenge yourself and wear the inspiration you have been collecting. The best way is to just do it - wear what you want and don't give a shit about others. If it feels scary do it for a short period of time, like when you're doing some kind of errand. If it feels like everybody is going to stare or say something rude, really do not worry about that. You simply can't live your life according to other people. You do you!

4. Create one success outfit. This outfit should be something you can use when you're in a hurry or want to wear a "safe" outfit. There are days when you don't want to push yourself but still want to be comfy and banging. You will come to that point when you get comfortable in (almost) all of your outfits but this is always a savior.

5. Last but not least - live in the moment. Forget stupid things like you are going to wear something specific when you're a specific number on the scale or any silly "rules" for your body or age. Wear what you want and wear it now!


Vill du ta steget till en stil du egentligen vill ha? Här är några tips och tricks som har hjälp mig att utmana mig själv och bli mer bekväm med min kropp och kläder:

1. Varje förändring börjar med en plan (läs: rensning). Gå igenom din garderob och se vad du verkligen vill behålla, och med det menar jag plagg som du verkligen gillar och som passar ordentligt, och gör dig av med resten (ge bort, sälj och återvinn). Du måste göra en rensning så att du blir av med alla dessa gamla plagg du ändå inte gillar. Nu, gå igenom vad du vill lägga till - är det en crop topp, lång kofta eller kanske en paljettklänning? Vilka är de plagg du önskar du skulle bära eller du tycker är så fint på andra?

2. Fyll ditt flöde och liv med människor som inspirerar dig. Följ kroppspositiva personer och stilbloggare du gillar på sociala medier och ge dig själv en boost av positiva vibbar och outfitideér. Detta gäller även i verkliga livet, dumpa människor som drar ner dig och som gör att du känner dig dålig. Det har gjort en stor skillnad i mitt liv och var det som fick mig att bli kroppspositiv och börja blogga från första början.

3. Dokumentera dina outfits. Detta kanske låter konstigt, men ta ett foto, skriv en anteckning eller göra någon form av påminnelse för dig själv om dina outfitkombinationer. Det sparar mycket tid, speciellt när din hjärna fastnar och bara kan tänka på de gamla kombinationerna. Detta är absolut ett måste att göra när du känner dig extra awesome i en outfit, så att du kan se tillbaka på det särskilda fotot/noteringen och komma i samma mojo igen. Sen är det är dags att utmana dig själv och ha på dig din inspiration. Det bästa sättet är att bara göra det - ha på dig vad du vill och skit i andra. Om det känns skrämmande, börja med en kort period, som när du gör någon form av ärende. Om det känns som att alla kommer att stirra eller säga något oförskämt, oroa dig inte. Du kan helt enkelt inte kan leva ditt liv i enligt vad andra människor tycker. You do you!

4. Skapa en framgångsoutfit. Denna outfit bör vara något som du kan använda när du har bråttom eller vill ha en "säker" outfit. Det finns dagar när du inte vill pusha dig själv men ändå vill vara bekväm och awesome. Du kommer komma till den punkten när du är bekväm i (nästan) alla dina kläder men detta är alltid en bra backup plan.

5. Sist men inte minst - leva i nuet. Glöm idiotiska saker som att du kommer att ha något specifikt när du är ett visst nummer på vågen eller dumma "regler" för din kropp eller ålder. Bär vad du vill och ha det nu!