Hello... ?

IMG_4235 (1) Hi readers, I have not been too active lately on my blog - especially the fashion side has been a little neglected. Actually I have been neglecting my blog totally. The fact is that I've been busy since new years eve basically with full-time studies and a full-time job, so unfortunately less time over for my blog (and outfit photos that requires daytime light, which anyway is almost impossible to get in these swedish winter days hehe). And on top of that I have a ton of things I want to do and tons of worries to deal with... life, you know. Long nights writing and reading, editing videos, writing a blog post here and there, go on meetings yada yada. Try to meet friends and family as well to show them I'm still alive. It's all going to be better though in April when I'm going to be able to work less.

I have decided to change my life. I want to live life to the fullest - so cheesy I knooow, but I'm so tired of waisting my time on things that doesn't give me anything back. So for the rest of this year I promise myself to do more stuff I love, like travel, blog, youtube, study business and entrepreneurship, go to more events, meet more people, take more chances aaand I would love to start another project I have in mind (maybe, we will see!). I'm soon back with full force, I promise!

Hej läsare, jag har inte varit alltför aktiv på bloggen - särskilt modesidan har varit lite eftersatt. För att vara helt ärlig har jag försummat min blogg helt. Faktum är att jag har varit upptagen i princip sen nyårsafton med heltidsstudier och ett heltidsjobb, så tyvärr mindre tid över för min blogg (och outfitbilder som kräver dagsljus, som ändå är nästan omöjligt att få tag i den svenska vintern hehe). Och på toppen av det jag har massor av saker jag vill göra och massor av bekymmer att ta itu med ... livet, ni vet. Långa nätter av att skriva och läsa, redigera videos, skriva ett blogginlägg här och där, gå på möten yada yada. Försök att träffa vänner och familj och visa dem att jag fortfarande lever. Men allt kommer att bli bättre i april när jag ska börja arbeta mindre. Jag har beslutat mig för att ändra mitt liv. Jag vill leva livet till fullo - en kliché  jag veeet, men jag är så trött på att slösa min tid på saker som inte ger mig något tillbaka. Så för resten av året lovar jag mig själv att göra mer saker jag älskar, som att resa, blogga, youtubea, studera entreprenörskap, gå på flera events, träffa fler människor, ta fler chanser oooch jag skulle älska att starta ett projekt jag har i tankarna (kanske, vi får se!). Jag snart tillbaka med full styrka, jag lovar!