HSP - Highly Sensitive Person

IMG_8837 Photo: Alma at Studio Emma Svensson

I thought I will share something personal with you guys that I've found difficult to put my finger on and something I've thought a lot about over the years. I've always been different in many ways; shy, quiet, sensitive and had a huge need to be alone while I do not always want to be completely alone. I have periods where I get awesome energy and know that I can do anything, followed by a period of anxiety and depression. I have always had and still find it difficult with new people and above all many, new (to me) people in a group - yet with people I know I'm the total opposite, very social and open.

When I stumbled upon the term HSP, highly sensitive person, it was like something clicked. It's me. I recognize myself in a lot of things related to HSP:

 • When I'm on top, I can perform and get a lot done, that's when I love to check lists, plan and set goals.
 • I have a huge need to be alone and "recover" before and after social situations, if I don't get time for that, I'm usually quiet and low. Meeting people I know or individual is not a problem, but as soon as there is a group of people, I have to prepare myself.
 • I'm stressed in situations and places where I'm not able to shield myself from the intrusive sounds, smells and people running around.
 • I love all forms of art and often become very emotionally taken.
 • I'm thinking about and involving myself more than usual in other people's problems and injustices in the world.
 • I have a hard time letting go of situations and events where I said or did something that might have been perceived as strange, I can ponder on for several days. I can also ponder on what others have said or done for days.
 • I have a shorter span between being sad and happy, it can change quickly, and I have even easier to become sad or happy/excited for the little things that others may not even notice.

In summary, HSP is a personality trait which is being extra receptive towards your environment and people, and often reacting more strongly to it. More posts on the topic that you must read: Oh So Sensitive, Anna Fernmo (swedish) and Passion för hälsa (swedish).

I really feel that this is so me - can you relate to HSP?


Jag tänkte att jag ska dela med mig av något personligt jag haft svårt att sätta fingret på och något jag funderat mycket på under åren. Jag har alltid varit annorlunda på olika plan; blyg, lugn, känslig och haft ett enormt behov av att vara ensam samtidigt som jag alltid inte vill vara ensam. Jag har perioder där jag får enorma energikickar och vet att jag kan göra vad som helst, för att därefter följas av en period med ångest och depression. Jag har alltid haft och har fortfarande svårt för situationer med nya personer och framför allt många, nya (för mig) personer i grupp - men när jag umgås med personer jag känner är jag totala motsatsen, väldigt social och öppen.

När jag snubblade över HSP, Highly Sensitive Person eller starkskör som det också kallas, var det som att något klickade. Det är ju jag. Jag känner igen mig i en hel del:

 • När jag är på topp kan jag prestera otroligt mycket och jag får mycket gjort, då älskar jag att checka av listor, planera och sätta upp mål.
 • Jag har ett enormt behov av att vara ensam och "ta igen mig" före och efter sociala situationer, om jag inte får tid för det är jag oftast tyst och låg. Att träffa människor jag känner eller en enskild person är inget problem, men så fort det blir en grupp av människor måste jag förbereda mig.
 • Jag blir stressad av miljöer där jag inte har möjlighet att skärma av mig från störande ljud, lukter och människor som springer omkring.
 • Jag älskar all form av konst och blir oftast väldigt emotionellt tagen.
 • Jag funderar och engagerar mig mer än vanligt i andra människors problem och orättvisor i världen.
 • Jag har svårt att släppa situationer och händelser där jag sagt eller gjort något som kan ha uppfattats som konstigt, det kan jag grubbla på i flera dagar. Jag kan även grubbla på vad andra sagt eller gjort i dagar.
 • Jag har ett kortare spann mellan att vara ledsen och glad, det kan växla snabbt, och har även lättare för att bli ledsen eller glad/upprymd för småsaker som andra kanske inte lägger märke till.

Sammanfattningsvis kan man säga att HSP är ett personlighetsdrag där man är extra mottaglig för sin omgivning samt andra människor och där man oftast reagerar mycket starkare mot olika intryck. Anna tipsar om boken "Drunkna inte i dina känslor" av Maggan Hägglund och Doris Dahlin, som verkar bra men som jag inte fått tid att läsa ännu. Fler inlägg på ämnet som ni måste läsa finns hos Oh So SensitiveAnna Fernmo och Passion för hälsa.

Jag känner verkligen att detta jag - känner du igen dig i HSP?