My Natural Hair Care Faves

Contains affiliate links

organic hair care.jpg

I'm not a professional when it comes to hair, I like to do just the bare minimum but at the same time get a little texture and hold to the hair when I'm flat-ironing or curling it. Anyone who recognize themselves? I have been working through the years to find my favorites that I come back to and can count on. Let's look at them and how my hair procedure looks like after washing!


Jag är inget proffs när det kommer till hår, jag gillar att göra bare minimum men samtidigt få lite textur och stadga till håret när jag plattar eller lockar det. Någon som känner igen sig? Jag har laborerat genom åren för att hitta mina favoriter som jag återkommer till och kan lita på i ur och skur. Vi tittar närmare på dem och hur min hårprocedur ser ut efter tvätt!

yarok feed your ends.jpg

Okay after the shower, I use this jewel that you have seen everywhere - Feed Your Ends from Yarok. It is a spray conditioner that you leave in the hair, making the hair gentle and soft while it acts as a heat protection. Nice to have 2-in-1 right? You can spray it in dry as damp hair. It's as good as everyone says - the only downside is the spray/mist which is more like a beam which makes it difficult to distribute the product to the hair.


Okej först ut efter duschen använder jag den här juvelen som ni säkert sett överallt - Feed Your Ends från Yarok. Det är ett spraybalsam som du lämnar kvar i håret, det gör håret följsamt och mjukt samtidigt som det fungerar som ett värmeskydd. Fiffigt va med 2-i-1? Du kan även spraya den i torrt som fuktigt hår. Det ÄR lika bra som alla säger - enda nackdelen är själva sprayen/misten som är mer som en stråle vilket gör det svårt att fördela produkten i håret.  

björn axen organic styling gel.jpg

Then it's time to give your hair more hold, and I do that with Organic Universal Styling Cream from Björn Axén. I take a little bit, work the cream in damp lengths. It took a long time before I figured why I would use a styling cream, but what a styling cream does is that it defines the hair more. After the hair has dried and I curl or flatten the hair, the result will be much better and last longer. So worth taking a few extra seconds to do this!


Sen är det dags att ge håret mer stadga och det gör jag med Organic Universal Styling Cream från Björn Axén. Jag tar en liten klick, jobbar in krämen i fuktiga längder. Det tog lång tid innan jag fattade varför jag skulle använda en stylingkräm, men det en stylingkräm gör är att den definierar håret mer. Efter att håret torkat och jag lockar eller plattar håret så blir resultatet mycket bättre och håller längre. Så värt att ta några extra sekunder till detta!

body bazar just argan oil.jpg

The last step to care for the hair and especially the ends, is that I always add a few drops of oil. Right now I use Just Argan Oil from Body Bazar and believe me, you only need a few drops. I take about 3 drops and rub them between my hands and then massage the oil into the damp ends. This way I treat the most worn hair and get some shine.

This is the three steps I do to care for your hair after washing. Here are the steps I do when I'm going to style my hair!


Sista steget för att enbart vårda håret och framför allt topparna adderar jag alltid några droppar olja. Just nu använder jag Just Argan Oil från Body Bazar och tro mig, du behöver bara några droppar. Jag tar typ 3 droppar som jag arbetar in mellan händerna och sen masserar in på topparna i fuktigt hår. På så sätt vårdar jag de mest slitna håret och återfår lite shine. 

Detta är alltså de tre stegen jag gör för att vårda håret efter tvätt. Här följer stegen jag gör när jag ska styla håret!

yarok feed your hold.jpg

If I'm going to style my hair in some way, flat or curl it, I'll wait for the hair to dry completely and then do it. Then, of course, I want the hair to be in place so I spray Feed Your Hold from Yarok - the best natural hair spray I've tested so far. It is not meshed and gives the same effect as conventional hair spray.


Om jag sen ska styla håret på något sätt, platta eller locka det, så väntar jag på att håret torkat helt och gör sedan det. Sen vill jag såklart att håret ska vara på plats så jag sprayar Feed Your Hold från Yarok - den bästa naturliga hårsprayen jag testat hittills. Den är inte mesig utan ger samma effekt som konventionell hårspray.

reverie sea mist.jpg

Then I like to go in with Reverie Mare Mediterranean Sea Mist spray for texture and some beachy waves. This one has a perfect mist, is clear-cut, does not give "crunchy" hair and smells of vanilla and herbs! I usually concentrate the salt water spray in the lengths primarily, but also spray a little all over the hair to give that look one is looking for.


Därefter gillar jag att gå in med Reverie Mare Mediterranean Sea Mist för textur och lite beachy waves. Den här har perfekt mist, är kladdfri, ger inte för "crunchigt" hår och doftar så gott av vanilj och örter! Jag brukar koncentrera saltvattensprayen i längderna främst, men även spraya lite över hela håret för att ge den där looken en är ute efter.

swell dry shampoo.jpg

After testing x number of dry shampoos, I have found that Ultimate Volume Dry Shampoo from Swell works best for me. I rarely use dry shampoo because I have a dry scalp, which also is usually irritated, but sometimes I have to use it because when there is no time for washing the hair. This dry shampoo has an echo pump (without aerosol) that distributes the powder like a spray, which eliminates hair clumps, gives volume and is super easy to use on the go. Certainly the best natural dry shampoo I have come across! If I wasn't so sensitive to dry shampoo in general, I would in addition to freshening my hair, also use it for styling.

Have you tested any of these? Or do you have any product to recommend that I should try? ♥


Efter att ha testat x antal torrschampon har jag kommit fram till att Ultimate Volume Dry Shampoo från Swell fungerar bäst för mig. Jag använder väldigt sällan torrschampo pga att jag har torr hårbotten som gärna blir irriterat, men ibland blir jag tvungen att använda det då det inte finns tid att tvätta håret. Det här torrschampot har en ekopump (utan aerosol) som fördelar pulvret likt en spray vilket gör att du slipper klumpar i håret, det ger volym och är sjukt enkel att använda on the go. Helt klart det bästa naturliga torrschampot jag kommit över! Om jag inte var så känslig för torrschampo generellt så skulle jag, förutom att fräscha upp håret, även använda den till styling.

Har du testat någon av dessa? Eller har du någon produkt att rekommendera som jag borde prova?