Organic Beauty with Joanna Svärd

joanna svärd emmi snicker I can finally say that I have a new video up on youtube..! After what, 6 months? However I have decided to bring life to my channel again and upload videos more frequently with mixed topics. First out is this video with Joanna Svärd where we discuss organic and conventional beauty, how much we wash our selfs, animal tested products, greenwashing and answers the question is the organic lifestyle only a trend? Check part 1 here and part 2 here!

And I know it's in swedish but hey, there will be more videos up in the future so make sure to subscribe!

Jag kan äntligen meddela att jag har en ny video uppe på youtube ..! Efter vad, 6 månader? Men jag har beslutat mig för att väcka liv i min kanal igen och ladda upp videoklipp oftare med blandade ämnen. Först ut är den här videon med Joanna Svärd där vi diskuterar ekologisk och konventionell skönhet, tvättmani, djurtestade produkter, green washing och besvarar frågan är en ekologisk livsstil bara en trend? Kolla del 1 här och del 2 här!