Press Breakfast with Stil & Ansvar

stil & ansvar I was invited to a press breakfast with Stil & Ansvar, a webshop I've talked about before and adore! Stil & Ansvar sells carefully selected bags and accessories that has been manufactured in a sustainable, ethnical and fair way - without compromising with fashion or style.

Jag var inbjuden på en pressfrukost med Stil & Ansvar, en webbshop jag har pratat om här tidigare och som jag avgudar! Stil & Ansvar säljer noga utvalda väskor och accessoarer som har tillverkats på ett hållbart, etniskt och rättvist sätt - utan att kompromissa med varken stil- eller modegrad.

ljunggrens råbaren

The press breakfast was held at Råbaren and was so delish and healthy, the ginger shot was really spicy!

Pressfrukosten hölls på Råbaren och var riktigt mumsig och hälsosam, ingefärsshoten var det riv i!

stil & ansvar weekend bag

They have a lot of nice bags but let's start with the creme de la creme, which I want to own one day. It's the Karelia weekend bag made from 100 % recycled leather from the furniture industry with handmade details. The company behind the bag is Finnish and called Lovia - Finnish design at it's best! <3

Dom har en hel del fina väskor men låt oss börja med creme de la cremen, som jag vill äga någon dag. Det är Karelia weekend bag gjord av 100 % återvunnet läder från möbelindustrin med handgjorda detaljer. Företaget bakom väskorna är finskt och kallat Lovia - finsk design när den är som bäst! <3

fly violet

And here we have another bag I'm obsessed with, just read my love letter to this bag here.

Och här har vi en annan väska jag är besatt av, bara läs min kärleksförklaring här.

lovia clutch

This black clutch I have already and I love it! I can use it as a clutch, obviously, but also like a laptop bag. Lovia uses elk- and fish leather in their bags. So smart! The leather they use is recycled and the details are handmade, also from Lovia <3

Denna kuvertväska har jag redan och älskar den! Jag kan använda den som en kuvertväska, så klart, men också som ett laptop överdrag. Lovia använder älg- och fiskläder i deras väskor. Så smart! Lädret de använder är återvunnet och detaljerna är handgjorda, också från Lovia <3

stil & ansvar laptop clutch

More delish laptop bags from O My Bag, made from eco leather in a fair way with the human and environment in mind.

Mer läckra laptopväskor från O My Bag, gjord av ekoläder på ett rättvist sätt med människa och miljö i åtanke.

stil & ansvar cork

stil & ansvar cork clutch

The bags and card holders from Artelusa and 15:21 are made of cork, and did you know that cork leather is compared with lamb leather in durability and is water repellent, stain resistant and climate smart? The cork leather is so soft and neat in reality, the pictures really don't do them justice!

Väskorna och korthållarna från Artelusa och 15:21 är gjorda av kork, och visste du att korkskinn jämförs med lammskinn i hållbarhet samt är vattenavvisande, fläcktålig och klimatsmart? Korkskinnet är så mjukt och snyggt i verkligheten, bilderna gör verkligen inte dem rättvisa!

anna fernmo

And here we have Anna Fernmo behind the webshop Stil & Ansvar, one of the three women behind the company. I love female entrepreneurship and Anna is a really lovely person - check out Stil & Ansvar! <3

Och här har vi Anna Fernmo bakom webbshopen Stil & Ansvar, en av de tre kvinnorna bakom företaget. Jag älskar kvinnligt entreprenörskap och Anna är en riktigt härlig person - kolla in Stil & Ansvar! <3