Press Trip with Annemarie Börlind

bad-teinachen This week I joined the natural beauty brand Annemarie Börlind on a press trip to their head office and factory in Black Forest, Calw, close to Stuttgart in southwestern Germany, together with other bloggers and journalists. The county Baden-Württemberg which we were located in is known for their wine, cookery and some of Germany's most biggest companies have their head offices here. In the county there is spa resorts as well, some close to mineral water sources and I learned that villages with "Bad" (bath) in their name are honored over that and probably haves a spa resort close by.

Denna vecka har jag följt med den naturliga skönhetsmärket Annemarie Börlind på en pressresa till sitt huvudkontor och fabrik till Black Forest, Calw, nära Stuttgart i sydvästra Tyskland, tillsammans med andra bloggare och journalister. Länet Baden-Württemberg som vi var i är kända för sitt vin, mat och några av Tysklands mest största företag har sina huvudkontor här. I länet finns även kurorter, några nära mineralvattenkällor och jag lärde mig att byar med "Bad" i deras namn är hedrade över detta och förmodligen har en kurort i närheten.

bad-teinach

hotel-therme

We stayed at Hotel Therme in the village Bad Teinach, a lovely hotel with thermal baths and a Annemarie Börlind spa. As you can see the village was very lovely as well, it was a living post card with the cute half-timbered houses and valleys.

Vi bodde på Hotel Therme i byn Bad Teinach, ett härligt hotell med termalbad och ett Annemarie Börlind SPA. Som ni ser var byn så vacker, som ett levande vykort med söta korsvirkeshus och dalar.

annemarie-borlind-hq

annemarie-borlind

ingredients

annemarie-borlind-vintage

Vintage Annemarie Börlind packages

We also visited the Annemarie Börlind head office and factory and met the development department led by Guylaine Le Loarer, learning more about the philosophy behind the brand and their work in the development department. We had a chance to ask all questions regarding ingredients, certifications and sustainability, among other questions. Afterwards we had a walk around the office, factory and their beautiful garden!

Vi besökte också Annemarie Börlind's huvudkontor och fabrik och träffade utvecklingsavdelningen under ledning av Guylaine Le Loarer, lärde oss mer om filosofin bakom varumärket och deras arbete på utvecklingsavdelningen. Vi hade chansen att ställa frågor om bland annat ingredienser, certifieringar och hållbarhet. Efteråt hade vi en promenad runt på kontoret, fabriken och deras vackra trädgård!

garden

roses

We also had a chance to chat with members from the Lindner family and get the history behind Annemarie Börlind. Annemarie Lindner suffered from acne as adult and started to do her own natural skin care from a book about herbs and flowers she got from her husband. She manage to treat her acne and became an cosmetologist later. 1959 the brand Annemarie Börlind was started by Hermann Börner and Annemarie Lindner and has since then developed a range of products. Today Annemarie Börlind is owned by the Lindner family and is available in more than 38 countries.

Vi hade också en chans att prata med medlemmar från Lindner-familjen och få historien bakom Annemarie Börlind. Annemarie Lindner led av akne som vuxen och började göra sin egna naturliga hudvård från en bok om örter och blommor som hon fick från sin man. Hon lyckades behandla sin akne och blev sen kosmetolog. 1959 startades varumärket Annemarie Börlind av Hermann Börner och Annemarie Lindner och sedan dess har de utvecklat en rad produkter. Idag ägs Annemarie Börlind av Lindner-familjen och finns i mer än 38 länder.

hotel-therme-spa

spa

Here is some photos from the Annemarie Börlind SPA at Hotel Therme, the last day we all got a facial and suggested products for our skin type - but that's something I'm going to talk more about in another post only about beauty. Thanks to Annemarie Börlind and Iréne for this amazing trip! ♥

Här är några bilder från Annemarie Börlind SPA på Hotel Therme, den sista dagen fick vi alla en ansiktsbehandling och föreslagna produkter för vår hudtyp - men det är något jag kommer att prata mer om i ett annat inlägg som blir bara om skönhet. Tack Annemarie Börlind och Iréne för denna fantastiska resa! ♥