Styling crocheted

Post in collaboration with Ellos

Photos: Anna Fernmo

Crocheted garments are among the most difficult to style - they can easily become too bohemian if one, like me, wants a Scandinavian and minimalist style. Do you understand what I mean? Crocheted garments don't fit very well together with strict garments like office pants and are most likely associated with beautiful beaches, which is not a shame either... But if we are going to focus on an outfit that is casual without getting too relaxed:

  • Sleek accessories - I jump accessories with fringes, feathers, stones and pearls and go for sleek accessories to make the look not so bohemian.
  • Denim - feels like the obvious choice for a casual look. Avoid jeans that are too harsh, distressed or fringed with this look and go for a more simple style.
  • Few colors - stick to a few selected colors, if you choose much colors and patterns on accessories and other garments, the look will be much of a beach look.

How do you style crocheted garments? ♥


Virkade plagg är bland de svåraste att styla - de kan lätt bli för bohemiskt om en, som jag, vill ha en skandinavisk och minimalistisk stil. Förstår ni vad jag menar? Virkade plagg passar inte särskilt bra ihop med strikta plagg som kontorsbyxor och förknippas nog mest med härliga stränder, vilket inte är fy skam det heller... Men om vi nu ska fokusera på en outfit som fungerar som ett mellanting, som är casual utan att bli för avslappnad:

  • Sleeka accessoarer - jag hoppar accessoarer med fransar, fjädrar, stenar och pärlor och håller mig till sleeka accessoarer för att looken inte ska bli för bohemiskt. 
  • Denim - känns som det självklara valet till en casual look. Undvik jeans som är för håliga, slitna eller fransiga till denna look och kör på en mer enkel variant.
  • Enhetliga färger - håll dig till några få utvalda färger, om du blandar hejvilt med färger och mönster på accessoarer och andra plagg så blir looken lätt strandaktig.

    Hur stylar ni virkade plagg? ♥