Testing Organic & Natural Mascaras

Contains PR samples (*)
Contains affiliate links

organic natural mascara.jpg

Warning for a long post - but finding a good mascara with natural, or preferably organic content isn't easy! They really vary in performance and yet there is no waterproof mascara, I must also say that most mascaras I've tested so far have been meh (except a few as you will notice). Last weeks I have tested this team with mixed results, read more here! ↓

Varning för långt inlägg - men att hitta en bra mascara med naturligt, eller helst ekologisk innehåll är lättare sagt än gjort! De varierar verkligen i prestation och ännu finns ingen vattenfast variant, jag måste också säga att de flesta mascaror jag hittills testat har varit medelmåttor (förutom några få då, som ni kommer märka). Senaste veckorna har jag testat det här gänget med blandade resultat, läs mer här! 

100 % Pure Maracuja Mascara.jpg

100 % Pure Maracujan Oil Mascara, 7 gr and 259 SEK

This is a hyped mascara I have seen here and there, so naturally I had to try it for myself. It promises long lashes with dramatic volume and has a formula that won't clump or flake, contains conditioning vitamins and is pigmented by tea, coffee beans and cocoa. Well, I can agree with the fact that this mascara feels very conditioning on the lashes and doesn't clump or flake - but dramatic volume and length? Naah. This is more of an everyday mascara that emphasizes the lashes but noting more than that. It also smudges on my eyelids after a days wear and the big brush is a bit hard to work with as well - so no repurchase for me. 

Detta är en hypade mascara jag har sett här och där, så naturligtvis var jag tvungen att prova den själv. Det lovar långa ögonfransar med dramatisk volym och har en formula som inte klumpar eller smular, innehåller vårdande vitaminer och pigmenten kommer från av te, kaffebönor och kakao. Hm, jag kan hålla med om att denna mascara känns väldigt vårdande och mjuk på fransarna och inte ger klumpar eller smular - men dramatisk volym och längd? Nja. Detta är mer av en vardagsmascara som markerar fransarna men inte mer än så. Den färgar även av sig på mina ögonlock vid dagens slut och den stora borsten är lite svår att jobba med - så det blir inget återköp för min del.

annemarie börlind precision & care mascara.jpg

Annemarie Börlind Precision & Care Mascara, 10 ml and 250 SEK*

This mascara promises fuller, perfectly marked lashes that stays put all day. Contains camellia oil and bamboo extract that should strengthen and nourish the lashes. First of all, I really like the brush - it's easy to build up more layers and to use in all corners of the eye. This mascara gives both longer separated lashes, volume and stays on all day without smudging on my eyelids. This is the absolutely best natural mascara I have tried so far, it's just SO good! It reminds me of the UNE mascaras, so if you were a fan of those you will love this one! Buy again? ABSOLUTELY!

Denna mascara lovar fylligare, perfekt markerade ögonfransar som sitter på plats hela dagen. Innehåller camelliaolja och bambu extrakt som bör stärka och vårda fransarna. Först och främst gillar jag borsten - det är lätt att bygga upp flera lager med och att komma åt de minsta fransarna med. Denna mascara ger både längre separerade fransar, volym och sitter på plats hela dagen utan att färga av sig på ögonlocken. Detta är den absolut bästa naturliga mascara jag har testat hittills, den är bara SÅ bra! Det påminner mig om UNE-mascarorna, så om du var en fan av dem kommer du att älska den här! Köpa igen? ABSOLUT!

Zuii Organic Maxi Lash Mascara.jpg

Zuii Organic Maxi Lash Mascara, 7 gr and 249 SEK*

Promises long and defined lashes, should not smudge throughout the day. The mascara is enriched with plant extracts and butters for a nourishing effect. This mascara haves a nice brush that separates, adds volume and bends the lashes very nicely. I notice a little bit of smudging in the end of the day. I also love that the package is more compact than normal, which makes it easy to bring with you when you travel. My second favorite mascara of this collection! Buy again? Yes!

Lovar långa och definierade ögonfransar, och ska inte fälla. Mascaran är berikad med växtextrakt och olika smör för en vårdande effekt. Denna mascara har en fin borste som separerar, ger volymen och böjer fransarna snyggt. Jag märker att mascaran fäller lite i slutet av dagen. Jag älskar också att hylsan är mer kompakt än normalt, vilket gör den enkelt kan tas med när man reser. Min andra favoritmascara! Köpa igen? Ja!

couleur caramel volumizing mascara.jpg

Couleur Caramel Volumizing Mascara, 9 ml and 180 SEK*

This mascara should give long and separated lashes and volume while it contains nourishing ingredients like bees wax, shea butter and glycerin. The first thing that strikes me is the scent, this mascara is heavily scented and after hours I still feel the perfume from it. It's clumps and smudges a little bit but gives volume and nice whispy lashes. It's not too bad, but I would like to have it fragrance free. Buy again? No, unfortunately.

Denna mascara ska ge långa och separerade fransar och volymer medan den innehåller vårdande ingredienser som bivax, sheasmör och glycerin. Det första som slår mig är doften, den här mascaran har en stark doft och efter timmar känner jag fortfarande parfymdoften. Den klumpar och smetar lite, men ger volym och snygga fransar. Det är inte dålig, men jag skulle vilja ha den doftfri. Köp igen? Nej tyvärr.

dr hauschka volume mascara.jpg

Dr Hauschka Volume Mascara, 8 ml and 210 SEK

Promises volume and length to the lashes, and should also have good durability. Contains nourishing ingredients like castor oil, candellila wax and jojoba oil. The formula of this mascara is pretty wet and the brush isn't the easiest to use, so you need to "work" a bit with this one when applying, but the end result is nice. This mascara gives separated lashes with volume - but do smudge a little. Will I buy it again? Maybe, if I can't get my hands on my favorites.

Lovar volym och längd på fransarna, och lovar också bra hållbarhet. Innehåller näringsrika ingredienser som ricinolja, candelillavax och jojobaolja. Formulan på denna mascara är ganska blöt och borsten är inte den lättaste att använda, så du måste "jobba" lite med borsten när du applicerar mascaran, men slutresultatet är fint. Denna mascara ger separerade fransar med volym - men fäller något. Ska jag köpa den igen? Kanske, om jag inte kan få tag på mina favoriter.

PuroBio LAM mascara.jpg

PuroBio L.A.M. Mascara, 10 ml and 125 SEK*

Designed to give an intensive look with extra black lashes and dramatic volume. Contains aloe vera and acacia gum among other ingredients. I don't know where to begin... This mascara gives some volume after a few coats but nothing special, and gives a clumpy lash look. Also, it smudged much on me. I have seen some good reviews on this, so maybe my example of the mascara was just bad? However, I'm sorry to say I'm not impressed by this. Buy again? No.

Designad för att ge ett intensivt utseende med extra svarta ögonfransar och dramatisk volym. Innehåller aloe vera och acacia gummi bland andra ingredienser. Jag vet inte vart jag ska börja... Denna mascara ger lite volym efter några lager, men inget speciellt, och ger klumpiga ögonfransar. Den fäller även mycket på mig. Jag har sett några bra recensioner på mascaran, så kanske är det bara mitt exemplar som är dåligt? Hur som helst kan jag inte säga att jag är imponerad av denna. Köp igen? Nej.

Inika long lash vegan mascara.jpg

Inika Long Lash Vegan Mascara, 8 gr and 210 SEK*

This mascara should give length and intense color to lashes. Contains carnauba wax, castor oil and magnolia bark extract to condition the lashes. It really gives volume, can be built up and gives a really nice bend on the lashes. I like the brush much, it's easy to work with even in the inner corner of the eye. But unfortunately, the mascara smudged on me after a while - if the mascara had been "smudge free" for a while, it would definitely have been a big favorite! Buy again? Well, unfortunately, I do not think so. I still want a mascara that does not smudge in the first place.

Denna mascara ska ge längd och intensiv färg till ögonfransarna. Innehåller karnaubavax, ricinolja och magnoliabark extrakt för att vårda fransarna. Den ger verkligen volym, går att bygga upp och ger en riktigt fin böj på fransarna. Jag gillar borsten skarpt, den är enkel att jobba med även på små fransar. Men tyvärr fäller mascaran på mig efter ett tag - hade mascaran varit "fällfri" en längre stund så hade den helt klart varit en stor favorit! Köpa igen? Nja, tyvärr inte tror jag. Man vill ju ändå ha en mascara som inte fäller i första taget.