UNE mascaras

UNE mascara UNE beauty

UNE is a french brand that focus on making budget products with 100 % natural ingredients. All of these mascaras contains 100 % natural and up to 25 % organic ingredients and are cerified with Ecocert. Very impressing for being mascara!

UNE är ett franskt märke som fokuserar på att göra budgetprodukter med 100 % naturliga ingredienser. Alla dessa mascaror innehåller 100 % naturliga och upp till 25 % ekologiska ingredienser och är certifierade med Ecocert. Väldigt imponerande för att vara mascara!

UNE, Eyes Only Volume Black, 9 ml, ca 179 SEK from Åhléns*:

Volume mascara with 16 hours hold and with a eyeopening effect. The "Da Vinci" brush should highlight the lashes and should give instant volume. This mascara gives me long, separated black lashes and has a eyeopening effect. It's easy to build up more volume simply by adding more coats of mascara. I'm not a fan of the brush though, since I prefer rubber brushes that gives a better application according to me. The formula stays on all day and doesn't smudge, it can leave some marks on my lids at the end of the day but that happens with every mascara I've ever tried. It does smell quite strong of honey. Rating: 4/5

Volymgivande mascara med 16 timmars hållbarhet och med en ögonöppnande effekt. "Da Vinci"-borsten ska framhäva fransarna och ska ge omedelbar volym. Denna mascara ger mig långa, separerade fransar och har en ögonöppnande effekt. Den är enkel att bygga upp volym med genom att applicera fler lager med mascara. Jag är inget fan av själva borsten, då jag föredrar gummiborstar som ger ett bättre resultat enligt mig. Formulan håller hela dagen och smular inte, mascaran kan lämna några märken på ögonlocken men det händer med vilken mascara jag än provar. Doftar ganska starkt av honung. Betyg: 4/5

UNE, Volume Liner Black, 9 ml, ca 179 SEK from Åhléns*:

Volume mascara with 16 hours hold, the brush should give a liner illusion to the lashline and provide instant volume. This mascara gives me defined lashes, all the way from the root, lifts the lashes and has a eyeopening effect. I really like the rubber brush, it's really easy to get good results with. The formula stays on all day and doesn't smudge, it can leave some marks on my lids at the end of the day but that happens with every mascara I've ever tried. It does smell quite strong of honey. My favorite mascara of them all because of the definition! Rating: 5/5

Volymgivande mascara med 16 timmars hållbarhet, borsten ska ge illusionen av markerade fransrötter och ge omedelbar volym. Denna mascara ger mig definerade fransar, hela vägen från roten, böjer fransarna och har en ögonöppnande effekt. Jag gillar verkligen gummiborsten, den är enkel att få ett snyggt resultat med. Formulan håller hela dagen och smular inte, mascaran kan lämna några märken på ögonlocken men det händer med vilken mascara jag än provar. Doftar ganska starkt av honung. Min favoritmascara av dessa på grund av definitionen! Betyg: 5/5

UNE, 3-in-1 Black, 9 ml, ca 179 SEK from Åhléns*:

Mascara with 16 hours hold, should work in three different dimensions; volume, length and curl, with no clumps. Precision brush should maximize every dimension of the lashes. This mascara gives me a lot of volume and defined lashes, the rubber brush is great since it reaches the smallest of lashes too. This mascara is definitely for partys! The formula stays on all day and doesn't smudge, it can leave some marks on my lids at the end of the day but that happens with every mascara I've ever tried. It does smell quite strong of honey. Rating: 4,5/5

Mascara med 16 timmars hållbarhet, ska fungera i tre olika dimensioner; volym, längd och böj, utan att klumpa sig. Precisionsborsten ska maximera varje dimension av fransarna. Denna mascara ger mig mycket volym och definierar fransarna, gummiborsten är bra utformad då den når innerfransarna med. Denna är definitivt en partymascara! Formulan håller hela dagen och smular inte, mascaran kan lämna några märken på ögonlocken men det händer med vilken mascara jag än provar. Doftar ganska starkt av honung. Betyg: 4,5/5

UNE, Green Pride Volume Black, 9 ml, ca 179 SEK from Åhléns*:

Mascara that promises 14 times more volume and hold for 16 hours. This mascara gives me a very natural look, it can be built up but too many coats makes it clumsy and I'm not so sure it gives 14 times more volume to be honest. I'm not a fan of the brush, since I prefer rubber brushes that gives a better application according to me. The formula stays on all day and doesn't smudge, it can leave some marks on my lids at the end of the day but that happens with every mascara I've ever tried. It does smell quite strong of honey. A totally okey daytime mascara, I would have like to see a rubber brush for higher a rating though. Rating: 3,5/5

Mascara som lovar 14 gånger mer volym och hållbarhet på 16 timmar. Denna mascara ger mig en väldigt naturlig look, mascaran kan byggas upp med fler lager men för många gör den klumpig och jag tycker verkligen inte att den ger 14 gånger mer volym. Jag är inget fan av borsten, då jag föredrar gummiborstar som ger ett bättre resultat enligt mig. Formulan håller hela dagen och smular inte, mascaran kan lämna några märken på ögonlocken men det händer med vilken mascara jag än provar. Doftar ganska starkt av honung. En helt okej mascara för en dagslook, men jag hade gärna sett en gummiborst för ett högre betyg. Betyg: 3,5/5

*PR sample/gifts