Van Der Nag - Ethical and Organic

Post in collaboration with Van Der Nag
Discount code in the end of post

van der nag.jpg
van der nag emmi snicker.jpg

I came across the plus size brand Van Der Nag and I imminently got curious, it's just my aesthetics with minimalism and Scandinavian design in mind. The brand is also ethically produced and the latest collection is made of organic fabrics - how nice isn't that?

The founder and designer Tanja Nagy believe that beautiful, sustainable and accessible full figured clothing should not be just a fantasy – but reality. Plus size clothing doesn't need to equal a decrease in quality, fit or style and respect for the environment, workers and the consumer should stand before all else. 

Van Der Nag is designing for longevity, not micro-seasons and their pieces should last for decades and are created to integrate seamlessly with existing pieces. Their vision is to help the fashion return to the days where clothing were bought for a lifetime, not merely one-time use. Van Der Nag strive to be a fully sustainable brand, their garments are handcrafted by women at an ethical, family-conscious Polish factory with sustainable, natural fibers and organic cottons. 

Jag upptäckte märket Van Der Nag för ett tag sedan och blev genast nyfiken, designen är helt i min estetik med minimalism och skandinavisk design som bakgrund. Märket är även etiskt producerat och den senaste kollektionen är tillverkad helt av ekologiska tyger - hur bra är inte det?

Grundaren och designern Tanja Nagy tycker att vackra, hållbara plus size-plagg inte ska bara vara en fantasi - utan verklighet. Plagg i plusstorlekar ska inte innebära en försämring av kvalitet, passform eller stil, och respekt för miljö, arbetstagare och konsumenten ska stå före allt annat.

Van Der Nag designar tidlösa kollektioner, inte kollektioner för mikrosäsonger och deras plagg ska kunna bäras i årtionden och har skapats för att kunna mixa och matcha. Deras vision är att mode ska gå tillbaka till de dagar där kläder höll en livstid, inte bara för några gångers användning. Van Der Nag strävar efter att vara ett fullt hållbart märke, deras plagg är handgjorda av kvinnor på en etisk, familjeägd polsk fabrik som använder sig av hållbara naturfibrer och ekologisk bomull.

van der nag organic cotton dress.jpg
van der nag plus size.jpg

Van Der Nag is all for slow fashion. Consumers pay more but get durable, natural and organic fibers that are sustainably sourced. The companies behind have the responsibility to provide ethical work conditions and livable wages, which are vital to growing communities. Slow fashion is the idea that clothing can last more than a week, a month or even a year – clothing can be designed for a lifetime of wear. 

Van Der Nag står för slow fashion. Konsumenten betalar mer men får hållbara, naturliga och ekologiska textilier som är hållbart producerade. Företagen bakom har ansvaret för att se till att arbetsförhållanden är etiska och lönerna schyssta, vilket är avgörande för att hålla samhällen växande. Slow fashion står för att kläderna ska hålla mer än en vecka, en månad eller till och med ett år - kläder kan designas för en livstid.

o my bag.jpg

Sustainability is not just using organic when they can - it is ingrained in the Van Der Nag brand. They believe that the term sustainability encompasses everything from where and how our textiles are sourced to factory working conditions to how many releases you have per year. They use only organic cotton and textiles that can be sustainably sourced.

Van Der Nag is working nonstop to mesh economical pricing with their sustainable brand; however, there are a number of costs associated with slow fashion that they will never be able, and never want to reduce, risking to compromise their quality.

Hållbarhet betyder inte enbart att de använder ekologiska tyger när de kan - det är integrerat i Van Der Nag's filosofi. Termen hållbarhet omfattar allt från var och hur deras textilier skaffas till fabrikernas arbetsvillkor till hur många kollektioner de har per år. De använder endast ekologisk bomull och textilier som kan produceras hållbart.

Van Der Nag arbetar nonstop för att matcha prissättning med deras hållbara märke; det finns dock ett antal kostnader förknippade med hållbart mode som de aldrig kommer att kunna, och aldrig vill minska, för att äventyra kvalitet.

van der nag organic cotton.jpg

Photos: Malin Göransson

Van Der Nag is Berlin based and if you happen to be in the city, go and check out Wood Stories, Karl Marx Platz 15, where you can try the brand in the boutique. You can of course order from www.vandernag.com as well and with the discount code emmi15 you get 15 % off. I hope you find a new brand to keep your eyes on! ♥

Van Der Nag är Berlin-baserat och om ni har vägarna förbi staden tycker jag ni ska besöka Wood Stories, Karl Marx Platz 15, där de finns att prova i butik. De går såklart även utmärkt att beställa på www.vandernag.com och med rabattkoden emmi15 får ni 15 % rabatt. Jag hoppas ni hittat ett nytt märke att hålla koll på!