Why I Love Multimasking

Contains affiliate links

Something we've seen a lot lately is multimasking, I really love it! The skin on the face has different needs, you can feel dry in the forehead area while the area around the nose easily gets blackheads or the chin gets pimples.

I myself have a combination skin, a more oily t-zone while the outer parts of my face, like cheeks and partly forehead, is dry. By placing different masks for the different needs, I make a "tailor-made" face mask that balances the face instead of working only in certain areas (and worse on others).

How I multimask:

- I clean the face and possibly scrub it first, depending on when I did that last time.
- Spray/sweep a little toner or face water to get a slightly moist surface, I think the face masks feel more comfortable on the skin than way, than if they are laid directly on dry skin.
- I put on the face masks as needed, here you use what you need! I usually need a more cleansing mask in the middle section/t-zone and a moisturizing mask on the cheeks and outer sides of the face.
- Rinse them when it's time and follow up with the usual skin care routine.

Then I also have face masks that fit on the whole face as they are milder or have a different effect that I want to have on the whole face. Sometimes I also use night masks that you have overnight - I love them too!

Cleansing masks I like:
- Madara Ultra Purifying Mud Mask
- Kahina Giving Beauty Antioxidant Mask
- Annemarie Börlind 2 in 1 Black Mask

Moisturizing masks I like:
- Annemarie Börlind Hydro Gel Mask

Other masks I like (and use on the whole face):
- May Lindstorm The Honey Mud Mask
- Avoeco Dead Sea Mud Mask
- M Picaut Hydra Lagoon Overnight Mask
- Vita Liberata Self Tanning Night Moisture Mask
- Egyptian Magic (like a night mask)

What do you think of multimasking? What are your favorite masks? ♥


Något som vi sett mycket av på senaste tiden är multimasking, det har jag verkligen hakat på och älskar! Hyn i ansiktet har olika behov, oftast kan en känna sig torr i pannan samtidigt som området kring näsan gärna får pormaskar eller hakan får finnar.

Jag själv har kombinationshy och därmed en fetare t-zon samtidigt som de yttre delarna av mitt ansikte, som kinder och delvis pannan, gärna drar åt det torrare hållet. Genom att lägga olika masker för de olika behoven gör jag på så sätt en "skräddarsydd" ansiktsmask som balanserar ansiktet istället för att enbart verka på vissa områden (och sämre på andra).

Så här multimaskar jag:

- Rengör ansiktet och eventuellt skrubbar det först beroende på när jag senast gjorde detta.
- Sprayar/sveper lite toner eller ansiktsvatten för att få en något fuktig yta, det tycker jag gör att ansiktsmaskerna känns behagligare på huden än om de läggs direkt på en torr hy.
- Lägger på ansiktsmaskerna efter behov, här ska du utgå från vad du behöver! Jag behöver oftast en mer rengörande mask i mittenpartiet/t-zonen och en återfuktande mask på kinderna och yttre partierna av ansiktet.
- Sköljer av dem när det är dags och följer upp med den vanliga hudvårdsrutinen.

Sen har jag även ansiktsmasker som passar att använda på hela ansiktet då de är mildare eller har en annan effekt som jag vill åt på hela ansiktet. Ibland använder jag även nattmasker som man då har över natten - jag älskar nattmasker med!

Rengörande masker jag gillar:
- Madara Ultra Purifying Mud Mask
- Kahina Giving Beauty Antioxidant Mask
- Annemarie Börlind 2 in 1 Black Mask

Återfuktande masker jag gillar:
- Annemarie Börlind Hydro Gel Mask

Övriga masker jag gillar (och använder på hela ansiktet):
- May Lindstorm The Honey Mud Mask
- Avoeco Dead Sea Mud Mask
- M Picaut Hydra Lagoon Overnight Mask
- Vita Liberata Self Tanning Night Moisture Mask
- Egyptian Magic (som nattmask)

Vad tycker du om multimasking? Vad är dina favoritmasker?