Why the term Plus Size is still needed

komp In recent years, the plus size industry really have blossomed; magazines specializing in plus size has been started, plus bloggers have made careers through partnerships with fashion brands, designed collections and got jobs at well-known fashion magazines, plus models have been in the media, the number of plus brands has expanded and the chains has done collections with known profiles. This in turn has meant that more people with UK size 18 and above have a better variety to choose from (where you bought clothing 10 years ago if you were a size 18 or larger is really a mystery).

I'm a UK size 20-22, which means I passed the limit of the size range that chains and brands provide, they usually go up to a size 12-14, 16 in the best case. This means I can forget to find garments in shops like H&M, Zara, Topshop (and designer garments I can definitely forget), unless if they of course have a separate department or a collection for larger sizes. Unfortunately, often these departments or collections isn't particularly inspiring, un-trendy garments with strange details or garments with poor fit is usually what you find there. I rarely see that the garments are aimed for younger consumers, sometimes even though the chains or the brand's other collections are. I'm also fully aware that I, who am a size 20-22, has the largest selection to choose from when it comes to plus collections, larger sizes have an even smaller range.

This past year, a debate has been going on against the term plus size and want to liquidate the term. I'm fully understand the arguments, and yes, in a perfect world there wouldn't the term plus size wouldn't even exist. All chains and brands would be inclusive and have a size range that stretched from the smallest to the largest size, there would be no need to make special stores or collections with larger sizes. But unfortunately it looks hardly like that today, far from it. I think the term, or the community that I would rather call it, is still needed. It's only now chains and brands started to understand there is a request for larger sizes and that there is money to be made in plus sizes (having that said, the companies might not be doing it the right way, what plus size consumers want to buy). The plus size movement must be establish until it's integrated into our society and is a matter of course. I think it's a great movement that personally help me a lot, including HAES, body positivity and feminism. This is exactly what I would needed as a teenager with eating disorders. Regarding the term "plus size" I'm not so fond of the word, but it's a term that summarizes "size 18 and above" or "larger sizes". Until the term is not needed anymore, it's necessary.

Just like the chain Lindex recently made (me and Linda Hörnfeldt has been involved as consultants), removed the plus size department and increased the size range for the rest of their women's collections, my hope is that other chains and brands will follow. My greatest wish is that the fashion and beauty industry should reflect reality, just as in real life we are all different sizes, ethnicity and age.

 

De senaste åren har verkligen plus size-industrin blommat; tidningar med inriktning på plus size har startats, plusbloggare har gjort karriär genom samarbeten med klädmärken, designat kollektioner och fått uppdrag på välkända modemagasin, plusmodeller har slagit igenom i media, antalet plusmärken har utökats och de stora kedjorna har gjort kollektioner med kända profiler. Detta i sin tur har inneburit att fler personer med skandinavisk storlek 44 och uppåt har fått ett större utbud att välja mellan (var man handlade kläder för 10 år sedan om man drog storlek 44 eller större är verkligen en gåta).

Jag är en skandinavisk storlek 46-48, vilket gör att jag passerat gränsen för vad kedjor och märken tillhandahåller, de slutar oftast tillverka plagg vid storlek 42-44, i bästa fall 46. Detta innebär att jag kan glömma att hitta plagg i butiker som H&M, Zara, Topshop (och designerplagg kan jag definitivt glömma), om de så klart inte har en separat avdelning eller en kollektion för större storlekar. Tyvärr är oftast dessa avdelningar eller kollektioner inte särskilt inspirerande, otrendiga plagg med konstiga detaljer eller plagg med dålig passform är oftast vad man hittar där. Jag tycker sällan att plaggen riktar sig till yngre konsumenter, ibland trots att kedjans eller märkets övriga sortiment i huvudsak gör det. Jag är även fullt medveten om att jag, som är storlek 46-48, har det största utbudet att välja bland när det kommer till pluskollektioner, större storlekar har ett ännu mindre utbud.

Det senaste året har en debatt pågått mot termen plus size där man vill avveckla termen. Jag är helt med på noterna och ja, i en perfekt värld skulle inte ens termen plus size finnas. Alla kedjor och märken skulle vara inkluderande och ha ett storlekspann som sträckte sig från minsta till största storleken, det skulle inte finnas något behov av att göra speciella butiker eller kollektioner med större storlekar. Men tyvärr så ser det knappast ut så idag, långt ifrån. Jag tror att termen, eller rörelsen som jag snarare skulle vilja kalla det, fortfarande behövs. Det är först nu kedjor och märken börjat förstå att det finns en efterfrågan och att det finns pengar att tjäna på plusstorlekar (med det sagt inte säkert att det gör det på rätt sätt, dvs det plus size-konsumenterna vill ha). Plus size-rörelsen måste få etablera sig tills det att det är integrerat i samhället och är en självklarhet. Jag tycker att det är en fantastisk rörelse som personligen hjälp mig otroligt mycket, bland annat genom HAES, kroppspositivitet och feminism. Detta är precis vad jag hade behövt hitta redan som ätstörd tonåring. Gällande termen "plus size" så är jag inte så förtjust i ordet, men det är en term som sammanfattar "storlek 44 och uppåt" eller "större storlekar". Tills det att termen inte behövs längre så är den nödvändig.

Precis som kedjan Lindex gjort (där jag och Linda Hörnfeldt varit med som konsulter), tagit bort plusavdelningen och ökat storlekspannet i deras övriga damkollektioner, är min förhoppning att övriga kedjor och märken kommer att ta efter. Min högsta önskan är att mode- och skönhetsindustrin ska spegla verkligheten, för precis som i verkligheten finns olika storlekar, etnicitet och åldrar.